Test møbler i forhallen på Odense Universitetshospital

Den 17. december åbnede OUH direktør Judith Mølgaard seks testområder i OUHs forhal, hvor man frem til udgangen af januar kan teste forskellige typer af møbler, som kan indgå som en del af planlægningen for Nyt OUH

Vær med til at bestemme møblerne til Nyt OUH

Patienter, pårørende og personale har nu mulighed for at give deres besyv med om hvilke møbler, der skal være i de offentlige arealer på Nyt OUH.

Brugerinddragelse i seks levende laboratorier

Det kan man i en række zoner i forhallen på det eksisterende Odense Universitetshospital, hvor forskellige typer af møbler er blevet sat op i såkaldte "levende laboratorier."

I resten af december og januar ud vil man kunne afprøve og kommentere på forskellige møbler, som overvejes at indgå i planlægningen af Nyt OUH. Kommentarerne kommer til at indgå som en del af den igangværende patient- og pårørendeinddragelse. Her har patienter og pårørende gennem det sidste halvår kommet med inputs til de rum, hvor de kommer til at færdes mest; patientstuen, receptionen, og andre offentlige opholds- og venteområder.

OUH direktør Judith Mølgaard åbnede områderne

Direktør på OUH Judith Mølgaard åbnede officielt for testområderne den 17. december, men møblerne var allerede godt i brug ved åbningen. Mange sad i møblerne, og særligt de møbler, som havde en afskærmende islæt, var hyppigt brugt.

- Man vil ofte gerne være lidt privat på sygehus, hvor man jo som regel er i en lidt følsom situation. Men, hvordan kan man nemt og med respekt for hygiejne og rengøring tilbyde privathed for de besøgende? Det er noget af det, vi undersøger med det her projekt, siger Innovationskonsulent Kristine Kjærsig fra Syddansk Sundhedsinnovation, der står for afviklingen af møbeleksperimentet.

OUH direktør Judith Mølgaard glæder sig til kommentarerne, som gerne skulle komme fra ikke kun patienter og pårørende, men også personalet med deres daglige gang på hospitalet.

- Smag er smag, så det bliver ikke kommentarer til farvevalget, som vi skal koncentrere os om. Vi skal derimod se, hvordan patienter, pårørende og personale benytter sig af møblerne. Hvad er det for nogle typer af møbler, som de søger hen imod, og er der forskel på hvem, som benytter sig af de forskellige. Alt dette giver uundværlig inputs til både det eksisterende hospital og til planlægningen af Nyt OUH, siger Judith Mølgaard.

Få mere at vide om Nyt OUH

Medarbejdere fra Projektorganisationen for Nyt OUH vil være til stede ved testområdet ved Patienthotellet hver tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00 januar ud for at svare på spørgsmål relateret til Nyt OUH.

Læs mere på Nyt OUHs hjemmeside.

Test møbler i forhallen på Odense Universitetshospital

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk