Telesår går til filmen

Skuespilleren Jens Arentzen spiller både sårsygeplejersken Ulla og patienten Palle i filmen Telemedicin, der handler om at appellere til sundhedspersonalet om at være åbne overfor telemedicin

Filmen dramatiserer mødet mellem behandler og patient og stiller skarpt på hvad, der hindrer mennesket i at tage nye løsninger i brug og ændre arbejdsgange. Og den illustrerer hvorfor og hvordan adfærd og indgroede vaner spiller en væsentlig rolle i forbindelse med implementering af telemedicinsk sårvurdering.

"Længere ind - helt ind i sindet"

Implementering, inklusion af patienter og tværsektorielt samarbejde er ikke ligefrem nemme temaer for en film. Det kræver en kreativ sjæl med fornemmelse for mellemmenneskelig kommunikation.

Valget faldt på skuespilleren Jens Arentzen (f.1958), kendt fra dansk film og tv, bl.a. fra Matador og En gang strømer. Jens Arentzen er stifter og ejer af firmaet Stories, en dansk mediekoncern med kommunikation som speciale. Ægte Kommunikation med stort ”K”, og dermed med de rette kvalifikationer til at løfte og styre opgaven i mål.

- At lave film med Jens Arentzen er en omfattende proces, der kræver, at man er forberedt på at skulle "længere ind - helt ind i sindet", som hypnotisøren fra Rytteriet siger. For når man arbejder med et menneske, der lever kommunikation og mestrer kunsten at forvandle mennesker gennem emotionelle fortællinger, er det ikke nok at kradse lidt i overfladen – man skal dybere ind for herefter at blive eleveret til et højere plan, fortæller Linda Justi, telemedicinkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation

Med tragten ind i hovedet for at få svar på de svære spørgsmål

Arentzens styrende ide for sine film er ”det ender med at…”.

Med sit kommunikationsværktøj, Tragten, styrer han det filmiske forløb, så publikum, sårbehandlere på sygehuse og kommuner, guides til at erkende de sande svar på de svære spørgsmål, både når det handler om alment menneskelige relationer og relationer mellem behandler og patient: Hvem er filmens publikum og hvori består deres udfordring? Hvordan bevarer vi respekten for hinanden? Den uudtalte nød og smerte! De uudtalte behov! Arentzen stopper ikke før budskabet er nået helt frem til modtageren og en erkendelse er sket.

- Filmen adresserer de udfordringer, som det kliniske personale har i arbejdet med at inkludere flere patienter. Desuden har den nogle fine, velmente kommentarer til det tværsektorielle arbejde, udtaler Carina Lykke Johannessen, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation

Brugerinddragelse danner grundlag for filmen

Gennem de seneste to måneder har innovationskonsulent Carina Lykke Johannessen og telemedicinkonsulent Linda Justi, begge Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, samarbejdet med Jens Arentzen om at skabe filmen.

Som forberedelse til filmoptagelserne er der gennemført interviews med kliniske sårbehandlere i kommuner og på sygehuse for at afdække vanskelighederne når projekter går fra pilotfasen til implementering i driften.

Optagelse i en "black box"

Filmoptagelserne forgik hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken, Odense i et mørklagt lokale, en såkaldt "black box". Denne type film kaldes en meta-film, idet man ikke bruger ægte locations eller nævneværdige rekvisitter.

Region Syddanmark forbereder overgang til drift for det nationale telesårs projekt

Telemedicinsk sårvurdering er den første telemedicinske løsning, som udbredes i hele Danmark. Region Syddanmark har gennem to års pilotdrift forberedt overgang til drift i august 2015. Både kommuner og sygehuse har ydet en stor indsats for at være klar.

I et tæt samarbejde mellem region, sygehuse og ikke mindst kommuner, har der allerede i pilotfasen været fokus på uddannelse, som klæder alle parter på til telemedicinsk sårvurdering i regionen. Dette uddannelsesforløb intensiveres nu, idet Region Syddanmarks centrale HR-stab to gange årligt tilbyder et uddannelsesforløb, som har fokus på at ajourføre og videreudvikle parternes viden om generel sårbehandling efter de nyeste teorier.

Den endelige film præsenteres første gang ved en workshop den 20. maj på Sydvestjysk Sygehus. Workshoppen er den første af tre som tilbydes personalet i sårambulatorierne på Region Syddanmarks sygehuse. Emnet er implementering af telemedicinsk sårbehandling med fokus på inklusion og tværsektorielt samarbejde.Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk

SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk