Syddanmark tester robotter til hjemmeplejen for EU

Syddansk Sundhedsinnovation og Odense Kommune tester, om robotter kan gøre ældre mennesker mere selvhjulpne og dermed støtte dem i at blive boende i eget hjem
Over to uger i april tester Region Syddanmark og Odense Kommune en række robotter for EU. Testen er et led i EU-projektet SILVER (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics) og skal afklare, om robotterne har potentiale til at hjælpe ældre mennesker med at blive længst muligt i eget hjem. Testen finder sted i Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken, Odense.

En hjælpende hånd, en jernarm og en intelligent rollator

Konkret testes tre robot-prototyper. En robot er udviklet som en ’hjælpende hånd’, som støtter og afhjælper balanceproblemer hos den ældre. Jernarmen er en robotteknologisk device, der understøtter dagligdags bevægelser. Og den intelligente rollator er udviklet med henblik på at understøtte den ældre i at bevæge sig rundt i hjemmet.

- Nu skal testen være med til at vurdere om robotterne virker efter hensigten, forklarer Caroline Strudwick, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

12 testpersoner afprøver prototyperne i fuldskala testlejlighed

Odense Kommune har rekrutteret 12 testpersoner, fire til hver prototype. Testpersonerne er udvalgt dels efter, om de har de rette besværligheder i forhold til robot-prototyperne, dels efter interesse, lyst og evner til at formidle deres oplevelser som testperson.

For at kunne teste robotterne i virkelighedsnære miljøer, er der opbygget fuldskala test-lejligheder i Syddansk Sundhedsinnovations.

Testpersonerne skal sammen med en forflytningsekspert og en medarbejder fra hjemmeplejen i Odense Kommune samt en ingeniør og design manager fra Syddansk Sundhedsinnovation teste prototyperne. De skal vurdere, om prototyperne virker efter hensigten, om de har potentiale til at hjælpe de ældre i hverdagen, og de skal vurdere brugervenligheden. På tværs af deres oplevelser med prototyperne skal de give feedback til producenterne af prototyperne.

Som en del af testen i perioden 13.-24. april 2015 sikkerhedstester personale fra Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation alle tre prototyper.

EU-projektet SILVER søger teknologiske løsninger, der kan hjælpe ældre i hverdagen

I takt med at de europæiske befolkninger bliver ældre, øges behovet for teknologiske løsninger, der kan sikre at ældre mennesker kan fortsætte et uafhængigt liv i eget hjem - selv med fysiske eller kognitive handicaps.

På tværs af fem lande og en række nationale innovationsenheder støtter EU-projektet SILVER udvikling af nye teknologiske løsninger, der kan hjælpe ældre i deres dagligdag. De nye teknologiske løsninger søges udviklet gennem en ny innovativ udbudsform kaldet prækommercielt indkøb (Pre-Commercial Procurement, PCP). I Europa er PCP stadig nyt, men med stort potentiale som metode til at promovere innovation. Et af formålene med SILVER er derfor at demonstrere PCP som en effektiv tilgang til at finde nye løsninger på samfundsudfordringer samt at indsamle viden omkring denne udbudsform.

Syddansk Sundhedsinnovation deltager som partner med det formål at indhente og sprede erfaringer om prækommercielt indkøb (PCP).

Syddanmark tester robotter til hjemmeplejen for EU

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk