Studerende vinder pris for affaldsløsning til håndtering af brugte engangsbækkener og -kolber

Studerende vinder Best Innovative Team on Weltech med en affaldsløsning, der kan håndtere brugte engangsbækkener og -kolber på en hygiejnisk og tidsbesparende måde

Best Innovative Team on Weltech

Et team af 5 studerende fra Odense vandt prisen som Best Innovative Team on Weltech ved en innovationskonkurrence på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet. De vandt med deres affaldsløsning ADESU, som gør det muligt for sundhedspersonalet at veje og måle afføring og urin og som sikrer hygiejnemæssig bortskaffelse af brugte engangsbækkener og engangskolber.

Affaldsløsningen ADESU er udviklet i forbindelse med et testforløb i efteråret 2014 på Odense Universitetshospital. Testforløbet afprøvede brugen af engangsbækkener og engangskolber, som fremadrettet skal erstatte traditionelle stålbækkener og plasturinkolber.

I krydsfeltet mellem sundhed og velfærdsteknologi

De fem studerende er ergoterapeutstuderende Eva Øhlenschlæger Ostermann, kemiingeniørstuderende Anne Marie Thomsen, Sara Adnan Al-Janabi og Ulla Riadh Khalaf, som begge studerer integreret design og velfærdsingeniørstuderende Dharsan Rayapthayan

23 årige Dharsan Rayapthayan er i gang med 6. semester. Han har besluttet at bruge forårssemesteret 2015 på at arbejde videre med ADESU. Han har fået tilknyttet vejledere, som især dækker den tekniske del, men også vejledere, som kan guide ham i forhold til forretningsmæssige spørgsmål. Hvis det videre arbejde bærer frugt, vil Syddansk Sundhedsinnovation være behjælpelige i forhold til test på Odense Universitetshospital.

- at vi vandt Best Innovative Team on Welfare har givet lidt mere tro på, at det kan lade sig gøre at arbejde med en konkret udviklingsopgave, fortæller Dharsan Rayapthayan.

Og, som Dharsan Rayapthayan forklarer, uanset om det ender med en ny og mere færdigudviklet affaldsløsning eller ej, lærer han utroligt meget af at arbejde med en konkret udviklingsopgave. Det konkrete produkt og den mulige konkrete anvendelse i en klinisk hverdag på sygehuset gør opgaven vedkommende og dermed lærerig. Fokus er på den tekniske side, men også overvejelser om behovsafdækning i klinikken og de forretningsmæssige aspekter skal i spil.

Kontakt: Dharsan Rayapthayan, dhray11@student.sdu.dk.

Studerende vinder pris for affaldsløsning til håndtering af brugte engangsbækkener og -kolber

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk