Studerende opfinder smart affaldsløsning til brugte engangsbækkener

Fem studerende udvikler ny affaldsløsning til brugte engangsbækkener og -kolber, så personalet kan komme af med det brugte udstyr inde på patientstuen

Det skriver Magasinet Pleje.

De studerende har udviklet deres affaldsløsning i forbindelse med et testforløb i efteråret 2014 på Odense Universitetshospital. Et testforløbet, som afprøvede brugen af engangsbækkener og engangskolber som erstatning for traditionelle stålbækkener og plasturinkolber.

Testen viste, at brugen af engangsbækkener og -kolber giver en række udfordringer i forhold til måling og vejning af indholdet i engangsbækkener og -kolber og efterfølgende hygiejnisk bortskaffelse af det brugte engangsudstyr.

Sparring med Odense Universitetshospital, Nyt OUH og Syddansk Sundgedsinnovation

Gennem hele udviklingsforløbet har de studerende sparret med sundhedspersonalet på Odense Universitetshospital og med innovationskonsulenter fra Syddansk Sundhedsinnovation. 

Ingen skyllerum på fremtidens sygehuse

Baggrunden for testforløbet er, at det kommende supersygehuse, Nyt Odense Universitetshospital, ikke planlægger indretning med traditionelle skyllerum i de enkelte kliniske afsnit. Intentionen er at etablere en fælles genbehandling for flergangsudstyr, samtidig med at udviklingen helt generelt går imod øget brug af engangsudstyr.

Studerende opfinder smart affaldsløsning til brugte engangsbækkener

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk