Stor nysgerrighed for Colab Sønderjylland og Syddansk Sundhedsinnovation ved åbent hus på Sygehus Sønderjylland

Søndag den 18. januar 2015 strømmede over 4000 sønderjyder til åbent hus på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Der var mulighed for at tage med på Syddansk Sundhedsinnovations ”Patientrejse”, ligesom man i CoLab Sønderjyllands stand kunne hilse på sælen Paro

På ”Patientrejse” med dårlig skulder og overvægt

- Det er svært at koordinere sine bevægelser med en dårlig skulder. Man har brug for at koncentrere sig om alle sine bevægelser, erfarede 21-årige Michelle Kristen fra Rødekro efter at have været igennem Syddansk Sundhedsinnovations patientrejse med en 12 kilo tung vest.

Rejsen gav de frivillige deltagere indblik i, hvordan almindelige opgaver i dagligdagen pludselig ændres når en skade rammer. Således var der fokus på patientforløbet fra ankomst, til udskrivelse og rehabilitering i eget hjem. Borgerne blev udstyret med flere forskellige ting, fx tunge håndledsvægte o.lign, der simulerede forskellige symptomer og skader.

Hvordan er det fx at snøre sine sko, når man har en dårlig ryg? Eller hvad med at læse vigtige papirer når man har fået tunnelsyn? De mange, der gennemførte øvelserne, fik sig en aha-oplevelse.

- Man prøver at kompensere ved at dreje hovedet eller ved at knibe det ene øje sammen. Det er anstrengende, fortalte Tove Lind fra Augustenborg.

Sælen Paro var et hit hos store og små

Både børn og voksne kunne ikke stå for sælen Paro - Et godt eksempel på moderne borgernær velfærdsteknologi, som CoLab Sønderjylland er specialister i. Både via lyd og den mindste berøring reagerer Paro og kan derved give fx demente ro og tryghed. Den oplevelse fik både små og store.

- Egentligt er det jo kunstigt at sidde og nusse et tøjdyr. Men jeg kan godt forstå, at det virker beroligende, hvis man er dement og urolig, måtte Lene Olsen konstatere.

Endeligt kunne de fremmødte give deres svar på, hvilken værdi det har, at patienter inddrages mere aktivt i hele behandlingsforløbet. Og tilsyneladende støtter borgerne op om Sygehus Sønderjyllands strategi om at inddrage patienter og pårørende. Der tegnede sig således et klart billede af, at patienter og pårørende gerne vil inddrages og have mere ansvar for egen behandling og rehabilitering. Det skal dog altid ske under hensyntagen til den enkelte patient. Flere borgere var inde på, at inddragelse altid skal ske med baggrund i den enkelte patients ressourcer.

- Det er vigtigt med en ordentlig orientering. Både så man forstår, hvad der skal ske. Men også for at sikre, at man som patient eller pårørende ikke siger ja, til mere end man kan overskue, forklarede Ingrid Nielsen fra Rødding.

Læs mere om åbent hus på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside.

FAKTA

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Sammen med sygehuse og sociale institutioner, patienter, brugere og virksomheder skaber vi resultater, der udvikler fremtidssikret byggeri og drift på sundhedsområdet, implementerer telemedicinske løsninger og skaber stærke rammer for virksomhedssamarbejder.

CoLab Sønderjylland tester velfærdsteknologiske løsninger til gavn for patienterne. CoLab Sønderjylland er et test- og udviklingslaboratorium, som er under etablering i den sønderjyske del af Region Syddanmark. I CoLab Sønderjylland kan virksomheder, sygehuse, kommuner og borgere - hånd i hånd - teste og udvikle velfærdsteknologiske løsninger i hverdagsmiljøer.

Stor nysgerrighed for Colab Sønderjylland og Syddansk Sundhedsinnovation ved åbent hus på Sygehus Sønderjylland

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk