Støtte fra Syddansk Vækstforum hjælper virksomheder over 'dødens dal'

15 små og mellemstore virksomheder fortæller om, hvordan de har haft gavn af den syddanske vækstindsats

De 15 virksomheder har alle deltaget i offentlig-private innovationsprojekter, som med støtte fra OPI-puljen og et tæt samspil mellem erhvervsliv, den offentlige sektor og borgerne, har betydet større effektivitet i det offentlige og højere kvalitet for borgerne samtidig med, at der er skabt vækst i private virksomheder. OPI-puljen er en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

Offentlig-privat innovation bygger bro over "dødens dal"

Mange produkter når aldrig fra udviklingsstadiet til markedet. Af samme grund kaldes vejen fra prototype til marked ofte ”dødens dal”.

Virksomhederne møder barrierer, når de skal introducere nye produkter og løsninger på markedet.

En væsentlig barriere er, at produktet eller løsningen ikke er blevet testet af slutbrugerne før markedsintroduktionen. Konsekvensen bliver ofte, at produkterne eller løsningerne ikke kan sælges, fordi de ikke opfylder slutbrugerens behov.

OPI-puljen hjælper virksomhederne med at overvinde disse barrierer.

Ved at indgå i OPI-projekter bliver innovative produkter og løsninger testet og afprøvet og videreudviklet i et tæt samspil mellem den private virksomhed, den offentlige sektor og slutbrugeren. Dermed tilpasses produkterne til den virkelighed de skal fungere i på sygehuse og i kommuner, og det letter virksomhedernes mulighed for at opnå kommerciel succes.

OPI-projekter bidrager dermed til, at produkterne eller løsningerne i højere grad kan afsættes på markedet, og at de bedre bliver i stand til at konkurrere på kommercielle vilkår med produkter, der allerede har godt fat i markedet. Produkterne kan med andre ord hurtigere generere indtægt til virksomhederne - og ikke mindst gavne brugeren.

15 historier fra det virkelige erhvervsliv

Download publikationen og læs 15 historier om syddanske samarbejdsprojekter, der alle har ført til vækst i virksomheder og bedre produkter og ydelser til borgerne. Projekterne har modtaget støtte fra Syddansk Vækstforums Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI-puljen), som er finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra Den Europæiske Regionalfond.

Historierne viser, at der er potentiale i samarbejde mellem offentlige aktører og private virksomheder. Det mindste beløb OPI-puljen har tildelt et partnerskab er kr. 406.038 kr., mens det største beløb har været kr. 1.490.000. Typisk har investeringen i de offentlige-private partnerskaber resulteret i, at den private part har fået bedre gang i salget og ansat 1-3
medarbejdere umiddelbart efter projektafslutning, baseret på virksomhedernes egne angivelser.

Syddansk Vækstforum fortsætter indsatsen

Fordi Syddansk Vækstforum oplever et fortsat behov og potentiale i at understøtte mindre virksomheders test og tilpasning af innovative produkter, reserverer Syddansk Vækstforum omkring 30 mio. kr. til en ny OPI-pulje.

Den nye OPI-pulje vil fokusere på at støtte virksomhederne i, at deres innovative produkter kommer ud over pilotprojektstadiet og bliver til reelle produkter og serviceydelser. Fokus er altså på skalering og implementering.

Syddansk Vækstforum forventer, at første den nye OPI-pulje åbnes senere i 2015. Link til ansøgningsmateriale herunder de nye retningslinjer og ansøgningsfrister bliver meldt ud via Syddansk Vækstforums nyhedsbrev og på Vækstforums hjemmeside.

Elektroniske udgaver af publikationerne kan downloades på adressen:
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm454971

Støtte fra Syddansk Vækstforum hjælper virksomheder over 'dødens dal'