Simuleret drift optimerer patientforløb

To projekter i Region Syddanmark viser, at design af rum i både nye og eksisterende byggerier har indflydelse på patientforløb

Det giver gevinst at simulere drift og dermed optimere arbejdsgange og patientforløb inden indflytning i nye lokaler eller ved sammenlægning af afdelinger.

Det skriver magasinet HOSPITAL. DRIFT & ARKITEKTUR i deres juni 2015-udgave.

Brugerinddragelse er nøgleordet

Brugerinddragelse er nøgleordet, for det er medarbejderne, der kommer med de gode løsninger. Det viser to projekter i Region Syddanmark.

Indflytning i nyt akutcenter forløb smertefrit

Akutcenter-FAM på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa fik hjælp af Syddansk Sundhedsinnovation til et projekt med simuleret drift og flyttede rimeligt smertefrit ind i nye lokaler.

Projektet viser, at ved nybyggeri og ved sammenlægninger af afdelinger og ombygninger er der en unik mulighed for ledelsen til at optimere og effektivisere driften. Der kan være nye samarbejdsformer med nye arbejdsprocesser og nye måder at tilrettelægge patientforløb på. En veltilrettelagt organisationsproces inden flytningen, kan være med til at mindske indkøringsvanskeligheder.

Hjemlige zoner fører til adfærdsændring

Projektet "Livet mellem Stuerne" viser, at den fysiske indretning på sygehuset har betydning for patientens velbefindende. En mere hjemlig indretning af gangarealer, venteområder og opholdsrum får patienterne ud af sengen og giver dem en pause fra behandlingen.

Simuleret drift optimerer patientforløb

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk