Sidste brugertest før byggeri af Kerteminde Rehabiliteringscenter

Kerteminde Kommune brugertester for sidste gang inden byggeriet af Kerteminde Rehabiliteringscenter starter i foråret 2016

Medarbejdere og ledere fra Kerteminde Kommune og arkitekter fra Arkitektfirmaet RUM, som projekterer det kommende Kerteminde Rehabiliteringscenter, var mødt frem i Syddansk Sundhedsinnovation den 5. november 2015 til den sidste brugertest.

Denne gang testede medarbejderne funktionalitet og indretning af et stort træningsrum, et behandlerrum og et niveauforskudt plenum-træningsrum. Ved en tidligere brugertest i juni 2015 testede man funktionaliteten af borgerstuer, bad, træningskøkken og modtagerkøkken.

1:1 mock ups

Forud for brugertesten var de tre rum bygget op som fuldskala 1:1 mock ups i Syddansk Sundhedsinnovation, efter arkitekternes anvisninger.

Først testede medarbejderne selve indretningen for at afprøve hvad der fungerer, og hvad der var uhensigtsmæssigt. Herefter gennempillede medarbejderne en række typiske arbejdsgangsscenarier, når man arbejder med rehabilitering og træning.

Testen af det niveauforskudt plenum træningsrum viste, at en niveauforskydning giver problemer i forhold til medarbejdernes arbejdsgange. Problemerne handler om adgangsforhold, afskærmning og sikkerhed.

Som resultat af testen forklarer Claus Jensen, Partner/Arkitekt MAA, Arkitektfirmaet RUM, 

- Testen var en god og brugbar afprøvning af arbejdsgange, indretningsløsninger, sikkerhed mv. i forhold til træningsafsnittet på det nye rehabiliteringscenter.

- Vi fik i arbejdsgruppen en tydelig indikation af, at der var ting, der kunne forbedres ved justeringer og tilretninger af indretningsløsningen. Blandt andet skabte niveauspringet imellem træningsafsnit og sal et uhensigtsmæssigt flow i forhold til bevægelsesmønstre og  personaleressourcer.

Brugertest kvalificerer byggeriet og fejl undgås

Burgertestforløbet viste endnu engang værdien af at teste et rums funktionalitet og indretning, inden man godkender det endelige projektforslag og byggeriet sættes i gang.

- Vi er glade for, at vi fik afholdt den test af træningsrummet. Med en test får medarbejderne mulighed for at kvalificere det kommende byggeri, så vi undgår at begå fejl, som det senere vil være dyrt at rette, udtaler Projektleder Signe Bech Skibsted, Ejendomsadministrationen i Kerteminde Kommune.

FAKTA - Nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde

Det nye rehabiliteringscenters primære formål er at mindske, udskyde og forebygge borgerens behov for hjælp og pleje. Det gælder især for borgere, som bliver udskrevet efter behandling på sygehuset. Disse borgere tilbydes et ophold i rehabiliteringscentret med fokus på træning og vejledning, der skal gøre borgeren i stand til at bevare en dagligdag på egne betingelser og i eget hjem længst muligt.

Kerteminde Kommune har samarbejdet med Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) om brugerinvolvering og fastlæggelse af funktionelle krav til det 1800m2 store byggeri.

Ud fra feltstudier og workshops med både arbejdsgruppe og medarbejdere har Syddansk Sundhedsinnovation skrevet visionskatalog og bidraget til at kvalificere rumskema og byggeprogram. Endvidere har SDSI deltaget i detaljeringsprocessen med ekspertviden og kendskab til den specifikke brugergruppe.

Arkitektfirmaet RUM vandt i april 2015 projektkonkurrencen om det nye rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune.

Sidste brugertest før byggeri af Kerteminde Rehabiliteringscenter

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk