Samarbejde om innovative velfærdsløsninger til handicappede

Region Syddanmark og Vejle Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale, som skal innovere det specialiserede handicapområde og skabe bedre vilkår for mennesker med handicap i hele Danmark

Samarbejdsaftalen løber over det næste halvandet år og danner ramme for en fælles vision om at innovere det specialiserede handicapområde.

Formålet er at finde og udbrede løsninger, der styrker borgerens muligheder for at begå sig i det digitale Danmark, så de har mulighed for fx at styre deres egen økonomi – eller hvordan borgere med handicap kan komme tættere på det ordinære arbejdsmarked.

Velfærdslaboratorium skal opfange idéer

- Udfordringerne vil blive omsat til konkrete nye metoder, teknologier eller organiseringer i et såkaldt Velfærdslaboratorium i Vejle Kommune, som er et innovativt sted, hvor medarbejdere, innovationsmedarbejdere, borgere og andre interessenter kan arbejde målrettet med innovation og nytænkning og sammen udvikle fremtidens velfærd, forklarer Kirsten Bundgaard, handicapchef i Vejle Kommune.

CoLab Recovery & Rehab ansvarlig for samarbejdet

Samarbejdet bliver styret af CoLab Recovery & Rehab – en samarbejdsorganisation, der skal styrke udviklingen af borgernære løsninger i et tæt samspil mellem kommune, region, virksomheder og borgere.

CoLab Recovery & Rehab skal sørge for, at parterne i samarbejdet deler udfordringer fra hverdagen og sammen finder de bedste løsninger, herunder også inviterer eksterne virksomheder ind, når det er relevant.

Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside.

Samarbejde om innovative velfærdsløsninger til handicappede