Så lyder startskudet for Syddansk OPI-pulje 2015-2017

Syddansk OPI-pulje 2015-2017 støtter kommercialisering af produkter og services inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder

Syddansk Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark har afsat 27,5 mio. kr. til etablering af "Syddansk OPI-pulje 2015-2017". Puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra den Europæiske Regionalfond. 

Tæt på markedet og effekt i Syddanmark

For at komme i betragtning til støtte skal der være tale om produkter, der er tæt på markedet, men som eksempelvis mangler endelig dokumentation for effekt eller afprøvning i forskellige brugssituationer.

Endvidere er det et krav, at projekterne har effekt i Syddanmark. Projekterne skal således både øge kvaliteten af den offentlige service, skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne og være til gavn for borgere eller brugere.

Det er små og mellemstore virksomheder, som kan søge, og der skal være tilknyttet mindst en offentlig part og en forskningsinstitution.

Der kan søges om støtte fra 400.000 og op til 1.450.000 kr.

Puljens første ansøgningsfrist er 3. november 2015.

Efterfølgende ansøgningsfrister er:

  • 2. februar 2016
  • 12. april 2016
  • 4. august 2016.

Læs mere på Syddansk Vækstforums hjemmeside hvor du også finder ansøgningsmateriale og kan få hjælp til din ansøgning.

Offentligt-privat innovation

OPI-pulje 2015-2017 understøtter samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring test og tilpasning af innovative produkter eller serviceydelser inden for Vækstforums forretningsområder.

  • Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Bæredygtig energi og
  • Oplevelseserhverv.
Så lyder startskudet for Syddansk OPI-pulje 2015-2017

Kontaktpersoner