Robotter til pleje og omsorg vinder frem på socialområdet

Velfærdsteknologiske løsninger i form af robotter og apps vinder større og større indpas på det sociale område i Region Syddanmark og kan hjælpe med at løfte også de medmenneskelige plejeopgaver

En robotbold, en spiserobot og en robotsæl

En robotbold, der ved hjælp af lys, lyd og bevægelse kan kommunikere og træne med borgere med nedsat funktionsevne. En spiserobot, der kan hjælpe borgere med nedsat kraft i armene i spisesituationer. En robotsæl, der kan levere den tætte fysiske kontakt, som bl.a. borgere med autismelidelse eller demens kan få gavn af, og dermed højne deres livskvalitet.

Det er alle eksempler på nogle af de mange velfærdsteknologiske tiltag, der allerede bruges i dagligdagen eller er planlagt på de sociale tilbud i Region Syddanmark.

Politikerne er positive

Psykiatri- og socialudvalget blev på deres møde den 20. januar 2015 præsenteret for eksemplerne, ligesom de blev orienteret om kommende tiltag. Og politikerne er positive overfor at tage flere velfærdsløsninger i brug på socialområdet.

- Vi har allerede gang i rigtigt mange spændende velfærdsteknologiske løsninger på de sociale tilbud i regionen. Det er både inden for rehabilitering på bl.a. senhjerneskadeområdet i forhold til at blive mere selvhjulpen og i forhold til borgere med kognitive udfordringer, siger udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) og uddyber:

- Jeg forventer mig rigtigt meget af de velfærdsteknologiske løsninger i fremtiden. Jeg tror på, at de bliver et vigtigt arbejdsredskab, der kan gavne både vores borgere og vores personale, siger udvalgsformanden.

CoLab Rehab & Recovery

Psykiatri- og socialområdet i Region Syddanmark satser på udvikling af velfærdsteknologiske løsninger.

Med CoLab Rehab & Recovery etaberede man i december 2014 det første udviklings- og testlaboratorie, inden for psykiatri- og socialområdet. Det består blandt andet af et panel kaldet "Psykiatriens Hverdagstestere", hvor rigtige patienter og pårørende skal sparre med virksomhederne om at udvikle fremtidens løsninger inden for netop dette område.

Endvidere har man et tæt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og South Denmark European Office i Bruxelles om velfærdsteknologiske løsninger.

Robotter til pleje og omsorg vinder frem på socialområdet

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent
Karen J. Nielsen
+45 4019 7781
karen.j.nielsen@rsyd.dk