Region Syddanmark udnævner et nyt hold innovationsagenter

Et nyt hold medarbejdere i Region Syddanmark har afsluttet uddannelsesforløb i innovation og brugeruddannelse og kan nu kalde sig innovationsagenter. På uddannelsesforløbet sidste dag den 10. december 2015 fik de papir på deres nye færdigheder

De 20 medarbejdere bliver del af regionens korps af innovationsagenter, der kan bringe arbejdet med brugerinddragelse og innovation ind i deres daglige virke på sygehusene, i psykiatrien og på socialområdet.

Brugerinddragelse og innovation i den virkelige verden

I deres uddannelsesforløbets, som startede i februar 2015, har deltagerne taget udgangspunkt i et problemfelt, en udfordring, fra deres kliniske hverdag. På uddannelsesforløbets sidste dag den 10. december 2015 præsenterede deltagerne de løsninger, de har udviklet i løbet af deres uddannelse.

Når patienten udskrives

Flere af deltagernes problemfelter kredsede om udfordringerne i forbindelse med patientens udskrivelse.

Det gælder blandt andet projektet på Rygkirurgisk Afdeling i Middelfart hvor souschef Bente Damsbo Jørgensen og fysioterapeut Lisbeth Storm har undersøgt hvad der skal til for, at patienterne er bedre rustet til tiden efter udskrivelsen. På baggrund af en undersøgende tilgang med dataindsamling, analyse og idegenerering har de skrevet et beslutningsgrundlag til ledelsen, som skal optimere forløbet ved udskrivelse.

- Det har været en udfordring at passe uddannelsen til innovationsagent ind i den kliniske hverdag og opnå kontinuitet. Det største gevinst er, at jeg har fået nye arbejdsredskaber, blandt andet facilitatorrollen, som er helt ny for mig, fortæller Lisbeth Storm.

Patienterne inddrages i beslutninger om behandling

Udviklingssygeplejerske Randi Holst Andersen fra Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus har arbejdet med projektet ”Fælles beslutningstagning med patienten”. Hun var ’alene’ afsted på uddannelsesforløbet og mener det har været en udfordring,

- Det er ikke optimalt at være alene afsted. Det er bedst at have nogle at sparre med undervejs, mener Randi Holst Andersen.

Men med god opbakning fra kollegerne, har Randi Holst Andersen udviklet en række nye interventioner herunder nye støtteværktøjer – blandt andet en road map, der giver overblik over beslutninger, der er taget og beslutninger, der mangler at blive taget.

I løbet af projektet blev tidsaspektet i fælles beslutningstagning tydeligt. Fælles beslutningstagning kræver, at patienten ved hvad der skal ske.

- Vi havde en intention om at ringe til alle patienter inden første konsultation. Det viste sig af mange grunde at være svært at gennemføre, især fordi patienten ofte ikke var hjemme. I stedet ringede vi til udvalgte patienter. Deres svar vil vi nu evaluere på, forklarer Randi Holst Andersen.

FMK-handymænd skal styrke brugen af Fælles MedicinKort

På Odense Universitetshospital mangler omkring halvdelen af afdelingerne at gøre brug af det fælles medicinkort(FMK). Det satte Helle Andersen, it-projektleder i Klinisk It sig for at gøre noget ved.

- Jeg ville gerne gøre klinikerne mere trygge ved at bruge det fælles medicinkort, forklarer Helle Andersen.

Gennem en undersøgende tilgang med interviews, dataanalyse og idegenereringsworkshops har Helle Andersen udviklet en række konceptoplæg, der styrker brugen af FMK i afdelingerne. Dette blandt andet ved at tilbyde såkaldte FMK-handymænd, som afdelinger kan tilkalde for at få hjælp til at bruge FMK.

- Alt omkring patientinddragelse var nyt for mig. Jeg har fået værktøjer til at få ideer, og jeg har lært at arbejde videre med ideerne. Og så er det bare sjovt at observere, slutter Helle Andersen om sin uddannelse til innovationsagent.

Innovation handler om ledelse, proces og håndværk

Deltagerne i uddannelsesforløbet har været igennem seks intensive dage, hvor de er uddannet i at gennemføre innovationsprojekter.

De har lært at tænke ledelse og mindset i forbindelse med innovationsprojekter. De har tilegnet sig de metoder og værktøjer, som kendetegner innovationshåndværket. Og de kender de forskellige processer og kan dermed facilitere og gennemføre innovative projekter.

Region Syddanmark udnævner et nyt hold innovationsagenter

Kontaktpersoner
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk