Region Syddanmark - Sundhedsvæsen og erhvervsliv i bedre samspil

Debatindlæg: Velfærdsteknologi, der fastholder serviceniveauet over for borgerne, bidrager til vækst og effektiv behandling. Det er et fælles anliggende for både sundhedsvæsenet og det private erhvervsliv, skriver Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark på altinget.dk

Region Syddanmark skal igen spare på pengene. Sundhedsvæsenet har gennem længere tid været under pres, og det pres ser ud til at fortsætte. Der stilles fortsat krav til effektiviseringer, og der er derfor behov for, at der udvikles nye velfærdsteknologiske løsninger, så vi også i fremtiden kan levere en god behandling af patienterne.

Det vigtige samarbejde

Velfærdsteknologi er i dag et vigtigt fokusområde både på de enkelte hospitaler og i plejesektoren, hvor de ansatte møder behovet for bedre og mere effektive løsninger. Og på Christiansborg, hvor de formelle lovgivningsmæssige rammer fastsættes. Samtidig udgør velfærdsteknologiske virksomheder en ressource i vores samfund, som kan bidrage med inspiration til, hvordan den offentlige sundhedssektor kan løse arbejdsgange og konkrete opgaver bedre.

Sygehuse og plejesektoren oplever ind imellem, at nogle af de innovative løsninger på området ikke nøjagtigt rammer deres behov og derfor ikke kan indfri de ønskede forbedringer og kvalitetskrav. Dermed bliver det ikke disse løsninger, der kommer gennem nåleøjet i indkøbsprocesserne. Derfor er der behov for nye samarbejdsmodeller, da godt begyndt som bekendt er halvt fuldendt. Det fordrer, at sygehusene og plejesektoren inviterer de private virksomheder indenfor allerede i udviklingsfasen af nye løsninger.

Læs mere på altinget.dk.

Region Syddanmark - Sundhedsvæsen og erhvervsliv i bedre samspil

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk