Psykisk syge børn og unge er med til at skabe bedre rammer

Bedre fysiske rammer på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense skal medvirke til at nedbringe brugen af tvang

Åben ideudvikling i Syddansk Sundhedsinnovation

Virksomheder, brugere og pårørende inviteres til at være med i en åben ideudvikling.

Tid: Fredag den 11. september 2015, kl. 10.30 - 14.30.

Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense.

Pressen er velkommen til at kigge ind i det åbne laboratorium.

Fysiske rammer skal nedbringe brugen af tvang

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense sætter gang i et indretningsprojekt, hvor patienter og medarbejdere sammen skal skabe bedre fysiske rammer. Målet er at give et konstruktivt modsvar til anvendelsen af tvang på afdelingen.

Målet er at skabe fysiske rammer, hvor personalet mere naturligt opholder sig sammen med de unge patienter og eksempelvis laver kontorarbejde i samvær med dem. Det skaber tryghed og mulighed for en uformel dialog, som de unge ofte har brug for.

Patienter og pårørende inddrages

Patienterne inddrages aktivt i designet af de nye fysiske rammer. Når de føler sig trygge, opstår konflikterne ikke så nemt. De er blevet interviewet som led i projektet, og de peger selv på en række mulige forbedringer. Bl.a. ønsker de mere synlige informationer om, hvad de skal lave i løbet af dagen, og hvor de selv kan komme med ideer til aktiviteter.

Læs mere på CoLab Denmarks hjemmeside.

Psykisk syge børn og unge er med til at skabe bedre rammer

Kontaktperson