Personlige fortællinger om erfaringer med tvang

Godt 400 fagfolk, politikere og patientrepræsentanter var samlet i Nyborg den 9. og 10. marts 2015 til en konference, som satte fokus på at forebygge brugen af tvang i psykiatrien

Konferencen satte fokus på at udbrede internationale og nationale erfaringer med metoder, der har vist sig at forebygge tvang i psykiatrien.

"Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15"

Blandt andet blev resultaterne fra det 3-årige satspuljeprojekt "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15" præsenteret. Gennem en række workshops præsenterede deltagere i det nationale projekt deres resultater og erfaringer med tiltag, der forebygger brugen af tvang. Det handlede fx om deeskalering, faglig ledelse af nedbringelse af tvang, patientens rolle og rettigheder og fysisk aktivitet.

Begge konferencedage gav mulighed for at gå i dybden med metodeudvikling og læring omkring forebyggelse af tvang.

Jørgens erfaringer med tvang

Brugerperspektivet havde stor opmærksomhed ved konferencen.

Syddansk Sundshedsinnovation havde op til konferencen filmen på tre afdelinger, som har afprøvet forskellige tiltag, som har reduceret brugen af tvang. Filmene blev vist på konferencen.

Endvidere har Syddansk Sundshedsinnovation optaget fem brugerfortællinger, hvor tidligere psykiatriske patienter fortæller om deres oplevelser med tvang.

Se og lyt til Jørgens, Dorthes, Piyanas, Dorthes og Katrines personlige fortællinger om hvordan de har oplevet tvang under deres indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Læs mere hos Psykiatrien i Region Syddanmark.

Personlige fortællinger om erfaringer med tvang

Kontaktpersoner
SDSI
Innovationskonsulent
Henriette Søgaard
+45 2159 8450
henriette.sogaard@rsyd.dk