Patienter skal føle sig godt modtaget på Brystkirurgisk Center

Ny indretning sikrer brystkræftpatienter mere privatliv og gør det lettere at finde vej, når de ankommer til Brystkirurgisk Center på Odense Universitetshospital

Velkommen til Brystkirurgisk Center på Odense Universitetshospital

Når patienterne ankommer til Brystkirurgisk Center på Odense Universitetshospital skal de vente på gangen. Det er ikke optimalt. Samtidigt oplever patienterne, at det er svært at finde rundt. Derfor tester centeret nu en ny indretning.

Med kunstige planter har sengeafsnittet i Brystkirurgisk Center skabt afskærmede rum på gangen, hvor patienter og pårørende kan opholde sig, mens de venter på at blive kaldt ind til undersøgelse eller behandling.

For at gøre det lettere for patienterne at finde vej, har afsnittet også arbejdet med tydelig skiltning ved ankomsten fra elevatoren samt vejvisning på gulvet. Det hele skal give patienterne større tryghed og vished om, at de henvender sig det rigtige sted.

- Brystkræftpatienter er i en sårbar situation. Det har været vigtigt for Brystkirurgisk Center at skabe ’rum i rummet’, som i højere grad efterkommer patienternes behov for privathed, forklarer Louise Linaa, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

Mere liv mellem stuerne

Patienter og pårørende tilbringer meget tid i områder, som ikke direkte indgår i patientens behandling. For Brystkirurgisk Center drejer det sig netop om gangarealer.

Med projektet ”Livet mellem Stuerne" tester syv afsnit på Odense Universitetshospital, herunder Brystkirurgisk Center, at patienter og pårørende i højere grad føler sig godt modtaget, at de føler sig set og hørt og at de oplever, at ventetid kan udnyttes til individuelle behov

Gangarealer, venteområder og opholdsrum genskabes for en periode, så de i højere grad efterkommer patienters og pårørendes behov. Behov som afhænger af, hvorfor man er på hospitalet. Brystkræftpatienter har ofte behov for privatliv i skærmede omgivelser, mens andre patiente i højere grad kan have brug for venteområder, der motiverer til at bruge rummene mere aktivt og som en del af genoptræningen.

Frem til midten af marts 2015 afprøver de syv meget forskellige afsnit forskellige tiltag, som skal danne baggrund for en designmanual.

I manualen kan alle afdelinger på Odense Universitetshospital søge inspiration, til med få midler, at gentænke indretninen af deres gangarealer, venteområder og opholdsrum, så patienter og pårørende føler sig godt modtaget.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og OUH’s Afdeling for Kvalitet og Forskning, MTV. Syddansk Sundhedsinnovation har gennemført feltstudier og er ansvarlig for, gennem en brugerinddragelsesproces, at udvikle ideer til forbedring af gangarealer, venteområder og opholdsrum.

De syv deltagende afsnit er:

  • Ortopædkirurgisk sengeafsnit O2
  • Nyremedicinsk sengeafsnit Y1
  • Brystkirurgisk Center BKC
  • Kæbekirurgisk ambulatorium K
  • Hæmodialysen
  • Onkologisk ambulatorium R
  • Hæmatologisk ambulatorium X4
Patienter skal føle sig godt modtaget på Brystkirurgisk Center

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk