Ny udbudslov – mere og bedre offentlig-privat samarbejde?

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Dansk Industri satte fokus på hvad den nye udbudslov betyder for offentlig-privat samarbejde

Repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet og Social – og Indenrigsministeriet, offentlige indkøbere og jurister fra regioner og kommuner og private virksomheder, i alt mere end 360 deltagere, var mødt op i Industriens Hus i København for at debattere hvad den nye udbudslov kommer til at betyde for offentlig-privat samarbejde.

Tre cases dannede rammen om debatten

Danske Regioner havde produceret en video ”Hastværk er lastværk” om det tværregionale tolkeudbud som Region Syddanmark er tovholder for, Kommunernes Landforening stod bag en film om de konkurser vi har set i den private hjemmepleje. Og Dansk Industri stod bag en film om værdien af længerevarende partnerskaber fremfor klassiske udbud.

De tre cases dannede rammen om dagens mange debatter indenfor offentlig-privat samarbejde.

Hastværk er lastværk: Erfaringer med dialogbaserede udbud

Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark er ansvarlig for casen om projektet ”Tolkning – fællesudbud i de danske regioner”, som gennemføres i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation i Odense og de øvrige fire regioner i Danmark.

Udbuddet sætter fokus på at se tolkning i et helhedsperspektiv, hvor brugerinddragelse og dialog er centrale parametre. Patienter, indkøbere og sundhedspersonale, tolkevirksomheder og tolke og øvrige eksperter på området inddrages i hele processen.

Sammen med Jacob Ulrik Sachse, forretningschef i Alectia A/S stod Annette Bjørn, indkøbschef i Region Syddanmark, for en session om ”Den gode markedsdialog – nye regler, nye muligheder?”

Dialog er med til at sikre det bedste indkøb

Annette Bjørn kunne blandt andet fortælle, at regionen i projektet ”Tolkning – fællesudbud i de danske regioner” allerede har opnået gode erfaringer med at kombinere innovation og offentlige indkøb ved at arbejde med brugerinddragelse og dialog.

- Vi har arbejdet med dialog siden 2007 og benytter os af dialog i bredeste forstand, fastslår Annette Bjørn.

Med en struktureret dialog sikres, at der er størst muligt fokus på at opnå værdi, fordi både de offentlige indkøberes viden og den viden markedet har bringes i spil. Med dialog får vi skabt en åben og bred konkurrence, så vi får den bedste vare eller ydelse til den rigtige pris.

- Dialog udfordrer os i at udfordre indgroede mønstre og krav ved indkøb, udtaler Annette Bjørn og fortsætter med at forklare, at regionens erfaringer med dialog har resulteret i ”Dialoghjulet”.

”Dialoghjulet”

”Dialoghjulet” guider i hvor, hvordan og hvornår man bruger dialog i hele udbudsprocessen, uanset om det handler om indkøb af implantater, tolkeydelser, vaskeriydelser, rengøringsmidler eller biler.

Hjulet består af otte faser:

  1. Før udbudsprocessen – foranalysen og markedsdialog 
  2. Høringsperioden – inden materialet er offentliggjort og før tilbudsfrist
  3. Udbudsmateriale
  4. Informationsmøde
  5. Spørgsmål/svar periode
  6. Tildelingsbrev
  7. Tilfredshedsanalyse
  8. Innovation.

Dialog tager tid – ekstra tid

Annette Bjørn sluttede af med at fastslå,

- En god dialog kræver, at vi kommer i gang i god tid med et udbud – ellers er tiden der ikke. Dialog stiller krav om, at vi planlægger vores udbud.

På trods af at dialog tager tid mener Annette Bjørn, at dialogen i sidste ende giver den største værdi for vores udbudsprocesser. Til gavn for både patienterne / personalet og vores leverandører, som skal byde på opgaven med deres samlede bedste og mest skarpe bud på opgaven.

 

Ny udbudslov – mere og bedre offentlig-privat samarbejde?

Kontaktpersoner