Norske velfærdsklynge søger inspiration i Syddansk Sundhedsinnovation

En delegation fra den norske ”Arenaklyngen for Velferdsteknologi - Norwegian Smart Care Cluster” (NSCC) besøgte den 9. december 2015 Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Besøget var arrangeret af Healthcare Denmark

Inspiration til etablering af living lab

”Arenaklyngen for Velferdsteknologi - Norwegian Smart Care Cluster” arbejder med innovation, udvikling og kommercialisering af nye velfærdsteknologiske løsninger, og de planlægger at etablere et testcenter for velfærdsteknologi – et Living Lab, hvilket også var baggrunden for besøget i SDSI. Delegationen bestod af repræsentanter fra både norske virksomheder og kommuner.

Chefkonsulent Lise Wraa Silberling, SDSI, og programleder for CoLab Denmark, Kenneth Mikkelsen, gav en introduktion til arbejdet i Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark og en præsentation af testfaciliteterne i SDSI og test- og demonstrationslaboratoriet CoLab Plug & Play.

Spørgsmålene fra de norske gæster afspejlede en meget konkret tilgang. De spurgte blandt andet ind til, hvordan samarbejdsorganisationen SDSI er bygget op. Hvordan innovationsarbejdet er finansieret, struktureret og hvilke metoder, der anvendes. 

Brugerinddragelse på mange niveauer

Spørgsmålet om brugerinddragelse i hele innovations- og udviklingsprocessen blev også drøftet. Og der var fokus på, at der er mange metoder til inddrage brugerne på afhængig af, hvad der er i spil.

Der er de mere kendte metoder med interviews og spørgeskemaer, men også de situationer hvor virksomheder får brugertestet deres produkt først i SDSI testfaciliteter og efterfølgende i klinikken eller den kommunale hjemmepleje. Her fungerer CoLab Denmark som døråbner. Brugen af borgerpaneler som fx Psykiatriens Hverdagstestere (link) er en anden måde at inddrage brugerne ligesom det at udstyre brugere med video eller kamera giver fine muligheder for at afdække også de ikke-erkendte behov.

Aril Kristensen, daglig eder af NSCC udtalte under besøget,

- Vi vil gerne lære af erfaringerne fra etablering af Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark. CoLab Denmark og Syddansk Sundhedsinnovation er nogle meget spændende koncepter. Muligheden for at bygge 1:1 mock ups giver en meget fin fornemmelse af dimensionering og indretning af kommende rum. Og de mange muligheder for brugerinddragelse er meget spændende, udtaler Aril Kristensen, daglig leder af NSCC.

Norske velfærdsklynge søger inspiration i Syddansk Sundhedsinnovation

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation