Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter

Et nyt projekt sætter fokus på at klæde nydiagnosticerede kvinder på til at træffe beslutninger om medicinsk behandling og blive i stand til at udvise handlekraft og egenomsorg i forbindelse med deres knogleskørhed, også kaldet osteoporose

Projektet er tilknyttet Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt Patient@home.

I løbet af projektet faciliterer Syddansk Sundhedsinnovation workshops for idégenerering som en afsluttende del af den første fase af projektet, hvis formål er at undersøge, hvorvidt mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til kvinder, der får konstateret osteoporose, med særligt fokus på screeningsprocessen og den grå-zone, man potentielt befinder sig i før og efter lægebesøg, scanning og diagnose. Projektet er i alt delt ind i 3 hovedfaser; behovsafdækning, design- og konceptudvikling og test. 

Efter første fases behovsafdækning, vil der i projektet således blive designet, udviklet og testet et mobilt sundhedsteknologisk tilbud til kvinder i alderen 50-65 år, der får konstateret osteoporose. Processen er brugerdreven og sker derfor med aktiv deltagelse af disse kvinder, praktiserende læger, sundhedsfagligt personale og eksperter fra Osteoporoseklinikken på OUH, Osteoporoseforeningen og virksomheden Mobile Fitness.

- Der ligger noget god energi i at være med i sådan et projekt her rent fremtidsmæssigt, udtaler kvindelig patient og deltager i Workshop.

Plug & Play skaber virkelighedsnære situationer

Med Plug & Play lab dannede Syddansk Sundhedsinnovation de perfekte rammer for projektets første workshop for de sundhedsfaglige og for kvinder med nydiagnosticeret osteoporose, som sammen fik drøftet kernen i kvindernes udfordringer og idégeneret på eventuelle løsninger til disse udfordringer.

- De sundhedsprofessionelle får meget ud at høre hvad patienterne har at sige når de bringes sammen til en fælles workshop, udtaler den projektansvarlige Ph.d. studerende, Pernille Ravn Jacobsen, som også påskønner den uhøjtidelige kontekst man oplever i Plug & Play.

- Plug & Play fungerer super godt – det muliggør mange ting og sætter rammerne for, hvilket område i processen man arbejder med. Det bliver mere overskueligt for deltagerne, når de bevæger sig gennem processen fysisk på den måde. Der kom 4 vidt forskellige koncepter ud af workshoppen i dag – og det tror jeg absolut er på grund af disse rammer

I de kommende måneder vil virksomheden Mobile Fitness arbejde på en eller flere mock-ups ud fra workshopdeltagernes idéer. Disse vil blive præsenteret og redesignet gennem aktiv brugerinvolvering i endnu en fælles workshop faciliteret af innovationskonsulenter fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Læs mere på www.patient@home.

Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter.

Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed

Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Innovationskonsulent
Charlotte Maria Patterson
+45 2920 1614
Charlotte.Patterson@rsyd.dk