Magisk skab åbnet i Syddansk Sundhedsinnovation

Efter næsten to års udvikling præsenterede IHL-projektet deres "magiske skab", en prototype, som bringer hospitalslogistik ind i fremtiden

På en workshop den 13. marts 2015 præsenterede partnerne bag projekt Intelligent Hospitals Logistik en prototype på det innovative transport og logistiksystem, der kan effektivisere logistikken på landets hospitaler.

Prototypen kaldes også ”Det magiske skab”, fordi brugerne, fx. sygeplejersker og social- og sundhedsassistenser, via en skærm kan bestille varer og udstyr, som kort efter kommer ud af en låge indbygget i hospitals væg.

"Det magiske skab"

Ole Klinkby, freelance Healthcare Partner i Intelligent Systems, præsenterede IHL-prototypens services. Intelligent Systems er en af partnerne bag IHL-projektet.

IHL-prototypens services består i, at sundhedspersonalet i de kliniske afdelinger, via en lokal skærm kan bestille varer, uanset om det drejer sig om operationsudstyr, medicin eller kontorartikler.

Efter bestilling går brugeren til det magiske IHL-skab, som befinder sig i alle afsnit/afdelinger. Her viser en anden skærm de ordrer, der er afgivet. Brugeren taster på sin egen ordre og i løbet af sekunder, åbner en port i skabet. I en kasse ligger bestillingen, som dermed kan tages direkte med tilbage til arbejdet.

Et magisk skab for hver 25 meter

Winnie Delfs er uddannet sygeplejerske og har været med siden starten af IHL-projektet. Hun spurgte til, om der ikke kan opstå kø ved skabet, fx om morgenen, når alle skal sørge for patienterne. Hun forklarer sit spørgsmål,

- Som sygeplejersker ved jeg, at systemer altid skal tage højde for hverdagen i klinikken. Hvis der fx opstår kø ved skabene, vil personalet lynhurtigt reagere og opbygge egne lokale lagre

Ole Klinkby svarede, at antallet af skabe skal dimensioneres efter de konkrete behov.

- Vi forventer, at der skal være et IHL-skab for hver 25 meter, forklarede Ole Klinkby.

Hygiejne er altid en udfordring

En af de helt store udfordringer på et hospital er at undgå hospitalsinfektioner. En udfordring som også logitisksystemer skal tage højde for. 

Professor, dr.med. Hans Jørgen Kolmos, Klinisk Mikrobiologi, Odense Universitetshospital præciserede, at 

- Hospitalsinfektioner opstår, når man blander rent med urent. Og den virkelighed skal logistikken fungere i.

I forhold til håndtering af urent indhold fungerer IHL-prototypen ved, at fx. poser med affald anbringes i en kasse, som herefter forsegles. Via en skærm sendes kassen med affald til affaldshåndteringen. Den urene kasse sendes derefter til vask.

Hospitalernes udfordringer med nye logistikløsninger

Foruden de hygiejnemæssige udfordringer ved nye logistikløsninger er der også udfordringer i forhold til, at løsningerne skal fungere i en konkret hverdag på hospitalerne.

For dr. med. og vicedirektør Torben Steen Mogensen, Hvidovre Hospital får logistik en større og større betydning på hospitalerne, blandt andet fordi patienterne skal behandles hurtigt, så de hurtigt kan sendes hjem.

- Kodeordet når vi taler om logistikløsninger er derfor nærhed og hurtighed, udtalte Torben Steen Mogensen

Som et vellykket eksempel på en ny logistikløsning beskrev han kort hvordan et nyt rørpostsystem på Hvidovre Hospital giver hurtigere svar på prøver, mindre kø og bedre arbejdsmiljø hos bioanalytikerne på Hvidovre Hospital.

Køkkenchef Carsten Larsen, Aalborg Universitetshospital, har været med i IHL-projektet siden starten i 2013. Han lagde vægt på, at arbejdet ikke er færdigt, når den nye løsninger er færdigudviklet. For der venter en ny opgave, 

- Med en ny løsning følger nye arbejdsgange. Det kræver også en indsats, forklarede Carsten Larsen.

Følg arbejdet med at udvikle innovative intelligente logistiksystemer til eksisterende og nye sygehuse på IHL-projektets hjemmeside.

Magisk skab åbnet i Syddansk Sundhedsinnovation

Kontaktperson