Lyden af fremtidens velfærdsløsninger

I regi af Patient@home undersøger Struer Kommune, om lyd-løsninger kan skabe en mere forudsigelig og rolig hverdag hos sindslidende og demente

- Lyd-løsninger kan give fx de pårørende redskaber til dialog, så de kan få en bedre interaktion med de sindslidende og demente, forklarer Charlotte Patterson, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

Struer Kommune undersøger i projektet ”Lyden af fremtidens velfærdsløsninger”, om brugen af lyd kan bidrage til at udvikle nye metoder og løsninger for sindslidende og demente. Det sker som del af det store velfærdsteknologiske projekt Patient@home.

Kommunen ønsker at afklare om lyd-løsninger kan nudge demente til en mere forudsigelig adfærd og dermed rolig hverdag. Og om lyd-løsninger dels kan få flere sindslidende til at dyrke mere motion, som beviseligt påvirker sindslidende positivt og/eller medvirke til den ro de ofte har behov for i et til tider kaotisk tankemønster.

Lyd-løsninger gennem brugerinddragelse

For at sikre udvikling af lyd-løsninger, bistår Syddansk Sundhedsinnovation med behovsafdækningen, der tager udgangspunkt i de sindslidendes og dementes behov.

- For os er brugerinddragelse en væsentlig del af undersøgelsen, der skal identificere og samle de områder, hvor lyd kan gøre en forskel, forklarer Charlotte Patterson.

Ved en workshop i Struer den 6. Maj 2015 var medarbejdere, pårørende og ledelsen fra institutionerne TROIA for sindslidende og Svalegangen for demente samlet for at udvikle idéer og koncepter, som potentielt kan blive positive lyd-løsninger for sindslidende og demente.

Koncepterne spændte fra kontrollerede lydmiljøer og intuitive rum, som dækker de sindslidendes forskellige behov for social kontakt og stimuli til lyd-fitnessbane til demente brogere. Endvidere var der forslag om at indrette hyggelige kroge og fysiske objekter, der tager de demente tilbage i tiden gennem individuelle tilpasninger af lyd og andre sansestimuli.

- Der var et højt niveau i idégenereringen, som resulterede i udvikling af 3 lydkoncepter til demente og 2 lydkoncepter til sindslidende, som alle tager de individuelle behov i betragtning, udtaler Charlotte Patterson.

Næste trin er udvikling og test af løsninger

Næste trin er at videreudvikle løsninger på baggrund af behovsafdækningen og workshoppen og derefter at teste disse i praksis på de to institutioner.

Se interview med Charlotte Patterson, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

Lyden af fremtidens velfærdsløsninger

Kontaktpersoner
SDSI
Innovationskonsulent
Charlotte Maria Patterson
+45 2920 1614
Charlotte.Patterson@rsyd.dk