Kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen søgte inspiration i Syddansk Sundhedsinnovation

Repræsentanter fra københavnske vestegnskommuner og Region Hovedstaden besøgte Syddansk Sundhedsinnovation for at høre sidste nyt om test og implementering af velfærdteknologiske løsninger

Turen var arrangeret af Copenhagen Healthtech Cluster, som arbejder med at fremme de vækstmuligheder, der findes indenfor sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger - på tværs af hospitals- og plejesektorerne.

Gæsterne var især interesseret i, hvordan man i kommune- og hospitalsregi arbejder med testmiljøer i systematisk dialog med virksomheder; i hvordan testlabs kan bruges og hvilken værdi de skaber for kommuner og hospitaler. Og endeligt kredsede dialogen om, hvordan kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen kan komme i gang med at stille testfaciliteter til rådighed.

CoLab Denmark, CoLab Plug & Play og CoLab Odense

Programchef Kenneth Mikkelsen lagde ud med at generel introduktion til CoLab Denmark og CoLab Plug & Play. Herefter fortalte Mette Damkjær Syse, leder af CoLab Odense og Dorthe Boe Danbjørg, innovationskonsulent, om hvordan Odense Universitetshospital og Odense Kommune som en del af CoLab Odense har organiseret deres testsamarbejde mellem kommune/sygehus og virksomheder, og hvordan de lægger stor vægt på, at projekterne og samarbejderne tager udgangspunkt i de reelle behov i driften.

Til slut fik gæsterne en rundvisning i Syddansk Sundhedsinnovations testfaciliteter.

Præsentationerne gav anledning til en intens dialog, som afspejlede gæsternes store interessere for at få inspiration med hjem. Dialogen handlede blandt andet om, hvordan man som offentlig aktør håndterer henvendelser fra virksomheder, som gerne vil have testet deres produkt eller løsning i den kommunale hjemmepleje eller i klinikken.

De vanskelige sektorovergange

Også de store udfordringer, som den sociale sektor står med, blev drøftet.

Mange af de nye velfærdsteknologiske løsninger handler om mere hjemmebehandling til ’patienten i eget hjem’, som i socialsektoren ofte drejer sig om en plejebolig, en rehabiliteringsbolig eller et botilbud.

Mie Karleby, forstander, Den Sociale virksomhed, Region Hovedstaden, kommenterede i forhold til ’patienten i eget hjem’, at det giver særlige udfordringer for socialsektoren.

- Bare det at få etableret en kommunikation er vanskeligt. En kæmpestor forhindring. Mange har ikke NemID, så er der hele spørgsmålet om samtykke og værgemål. Det skal hjemmebehandling også tage højde for.

Lise Wraae Silberling svarede,

- En væsentlig opgave i CoLab Denmark er netop at være med til at udvikle og teste løsninger, der går på tværs, og også finde svar på problemstillinger, som dem du, Mie Karleby, påpeger for socialområdet - og vi skal afklare forhold som fx organisation, forskellige økonomiske modeller og mulighed for at høste gevinsterne.

Delegationen:

 • Jakob Iversen, Konsulent, Region Hovedstaden
 • Mie Karleby, Forstander, Den Sociale virksomhed, Region Hovedstaden
 • Lars Nielsen, Forstander, Hulegården/Den Sociale Virksomhed/Region Hovedstaden
 • Jakob sidenius, chefkonsulent, Albertslund Kommune
 • Ole Christoffersen, Seniorrådgiver, Gladsaxe Kommune
 • Christian Brix, Projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen
 • Sara Øllgaard, Projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen
 • Casper Hald, Projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen
 • Sarah Jest, Research Assistant, Copenhagen Healthtech Cluster
 • Marie Klintrup, Project Development Manager, Copenhagen Healthtech Cluster
 • Anne-Katrine Nielsen, Project Development Manager, Copenhagen Healthtech Cluster
Kommuner og hospitaler i Greater Copenhagen søgte inspiration i Syddansk Sundhedsinnovation

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation