INVITATION - til national konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien

I dagene 9.-10. marts 2015 afholdes en national konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien

Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation afholder i samarbejde med CKF - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner en national konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Konferencen sætter fokus på at udbrede internationale og nationale erfaringer med metoder, der har vist sig at forebygge tvang i psykiatrien.

50 % mindre tvang i 2020

I de nye partnerskabsaftaler, som regionerne har indgået med Sundhedsministeriet, er målet at reducere brugen af tvang i psykiatrien med 50 %. Sundhedsminister Nick Hækkerup deltager ved konferencen og præsenterer regeringens målsætninger på området.

De gode eksempler der reducerer tvang

Ved konferencen deltager internationale keynotespeakers fra blandt andet Canada, England og Island.

Endvidere præsenteres resultaterne fra det 3-årige satspuljeprojekt "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15". Deltagere i det nationale projekt afholder en række workshops f.eks omkring deeskalering, faglig ledelse af nedbringelse af tvang, patientens rolle og rettigheder og fysisk aktivitet.

Begge konferencedage giver mulighed for at gå i dybden med metodeudvikling og læring omkring forebyggelse af tvang, og der kommer konkrete bud på, hvordan indsatsen kan gribes an.

Tid, sted og tilmelding

Tid: 9.-10. marts 2015.

Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

TilmeldingLæs mere om konferencen og tilmeld dig på Psykiatrien i Region Syddanmarks hjemmeside.

Tilmeldingsfrist: Senest den 19. janusr 2015. 

Målgruppe

Målgruppe for konferencen er politikere, ledende embedsmænd, brugere, pårørende, klinikere og konsulenter.

Har du spørgsmål - Kontakt

Helle Høgh, helle.hoegh@stab.rm.dk.

Kirsten Frost, Kirsten.Frost.Lorenzen@rsyd.dk

Liv Flindt Mathiesen, liv.flindt.mathiesen@rsyd.dk

INVITATION - til national konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien

Kontaktperson