INVITATION - National konference om brugernes erfaringer med OpenTele

INVITATION - National konference den 5.2.2015 om telemedicin og telesundhed i Aarhus - Fokus på brugernes erfaringer

Sundhedsvæsenet bliver udfordret på mange områder: Der er flere borgere med en kronisk sygdom, de nye sygehusbyggerier betyder færre sengepladser og længere til sygehusene. Samtidig ønsker borgerne i stigende grad selv at være aktive.

Men hvordan kommer man i gang med telemedicin? Lær af erfaringerne fra projekterne Klinisk Integreret Hjemmemonitorering og Telecare Nord, og sæt kryds i kalenderen den 5. februar 2015, når 4S, Stiftelsen for Softwarebaserede Serviceydelser, og medarrangører holder national konference om telemedicin og telesundhed.

Læs mere om konferencen på Alexandra Instituttets hjemmeside.

INVITATION - National konference om brugernes erfaringer med OpenTele