INVITATION - Afslutningsreception for Livet mellem Stuerne

Projektet Livet mellem Stuerne har på tværs af syv afsnit på Odense Universitetshospital undersøgt, hvordan man med simple designgreb kan ændre og forbedre patienternes oplevelse af kvalitet i forbindelse med ventearealer og opholdsområder

Afslutningsreception for Livet mellem Stuerne

Tid: Torsdag den 4. juni 2015, Kl. 15-17
Sted: Grønnegården, Søndre Boulevard 29 (indgang 127), Odense.

Mere liv mellem stuerne

Projektet Livet mellem Stuerne er et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV på OUH.

I august 2014 havde Livet mellem Stuerne projekt-kickoff. 50 projektdeltagere og interne og eksterne interessenter var samlet for at diskutere og dele visionerne for projektet.

Tovholdere for hvert afsnit har i tæt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation forestået uddeling af spørgeskemaer, beskrivelse af patient-personaer og gennemført observationer.

Til en stor workshop den 20. november 2015 var projektdeltagere og interessenter samlet for at få indsigt i de syv afsnits ventearealer og opholdsområder samt samle ideer til nye indretninger.

Fra slutningen af januar 2015 og frem til maj har de syv afsnit med stor hjælp fra Facility Management været indrettet med prøveopstillinger, med det formål at forbedre patienter og pårørendes oplevelse af opholdet i forbindelse med ventearealer og opholdsområder.

Hjemlig indretning skaber sociale fællesskaber

Den i flere tilfælde utraditionelle og hjemlige indretning, har båret frugt.

Især Nyremedicinsk sengeafsnit har oplevet en stor forandring idet patienterne her, i hidtil uset grad, er kommet op af sengene for at opsøge fællesskaber i den nyindrettede dagligstue.

Projektet nærmer sig sin afslutning, og den 4. juni 2015 samles projektdeltagerne for sidste gang for at dele ud af deres erfaringer. Alle interesserede har her mulighed for at blive præsenteret for projektet og den billedrige afslutningsrapport, som formidler de nye indretninger og reaktionerne herpå.

Program

Kl. 15.00
Direktør Judith Mølgaard byder velkommen og fortæller om baggrunden og perspektiverne for projektet.

Kl. 15.15
Syddansk Sundhedsinnovation præsenterer opsamlingsrapporten.

15.30
Mulighed for at besøg forskellige stande, hvor medarbejdere fra de deltagende afsnit vil dele ud af deres erfaringer.

Der vil blive serveret lidt til ganen!

De syv deltagende afsnit:

  • Ortopædkirurgisk sengeafsnit O2 
  • Nyremedicinsk sengeafsnit Y1 
  • Brystkirurgisk Center BKC 
  • Kæbekirurgisk ambulatorium K 
  • Hæmodialysen 
  • Onkologisk ambulatorium R 
  • Hæmatologisk ambulatorium X4.
INVITATION - Afslutningsreception for Livet mellem Stuerne

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk