Intelligente logistiksystemer på sygehuse kan give mere tid til patienter

Efter to års udvikling har IHL-projektet netop afsluttet sin 2-årige projektperiode. En business case udarbejdet i projektet viser, at intelligente logistiksystemer til hospitaler kan effektivisere og forbedre både logistik og kliniske processer - det giver mere tid til patienterne

Prototypen på det intelligente logistik- og transportsystem, "Det magiske skab", blev præsenteret for IHL-projektets partnere i marts 2015. Med IHL fragtes alle mulige varer automatisk rundt bag hospitalets vægge og i lofter frem for, at varerne bliver håndteret af personalet.

IHL-partneren, Syddansk Sundhedsinnovation, har nu regnet på hvad implementering af IHL-systemer vil betyde for et hospital. Business casen blev præsenteret ved IHL afslutningskonferencen den 26. april 2015 hos Danske Regioner i København.

IHL business casen kan bruges som et dialogværktøj til at forstå, om det kan betale sig at gå videre med ideen under de forhold og forudsætninger, som man har på det pågældende tidspunkt.

Business case dokumenterer gevinster ved logistik og transportsystemer

Business casen viser, at implementering af et IHL-system betyder gevinster både i forhold til rent logistiske processer og også for kliniske processer.

- Med IHL er det muligt at reducere arbejdstid, der er direkte knyttet til transport af alle varer, som kan være i IHL- kasserne. Det kan være centralvarer, sterilvarer, instrumenter, prøver, medicin, affald, intern post og journaler, linned og tøj og mad. Det frigør tid fra logistikopgaver, som det kliniske personale i stedet kan bruge på patienterne, siger innovationskonsulent, Annika Lindberg, fra Syddansk Sundhedsinnovation.

Udover logistiske processer kan IHL-systemer også bruges til at automatisere kliniske arbejdsgange som fx medicinhåndtering til patienterne, og dermed bidrage til at reducere fejlmedicinering betydeligt.

Ole Klinkby fra Intelligent System, som er en af partnervirksomhederne bag IHL-projektet, forklarer, at

- Business casen viser også andre kliniske fordele ved automatiseringen af logistikopgaver med IHL-systemet. Eksempelvis kan IHL, lige som rørpost, hurtigt transportere prøver og svar mellem laboratoriet og det kliniske personale. Det betyder, at patienter kan udredes hurtigere, og derfor kan patienterne blive udskrevet hurtigere.

Tilbagebetalingstid på ca. 3-6 år

Business casen er udarbejdet på baggrund af et såkaldt generisk hospital, som giver et overordnet og fælles billede af hvordan økonomien ser ud ved implementering af IHL.

Business casen tegner et billede af, at der gevinster at hente ved implementering af IHL. Ser man alene på de gevinster, som kommer ved automatisering af logistikken, som er kernefunktionen i IHL, vil et IHL-system på et mellemstort hospital være tilbagebetalt på ca. seks år. Men ser man også på, hvilke kliniske gevinster et IHL-systemet fører med sig, vil systemet være tilbagebetalt på ca. tre år.

Parterne bag IHL er meget interesseret i at arbejde videre med IHL-konceptet, fx udformet som OPI-projekter sammen med danske eller udenlandske sygehuse, som yderligere vil afprøve og teste konceptet eller dele af konceptet.

Business case fungerer som beslutningsgrundlag

Business case er et dynamisk værktøj, som Syddansk Sundhedsinnovation har udviklet til støtte for beslutning, planlægning og opfølgning på gevinster og udgifter.

Værktøjet synliggør hvilke kvantitative og kvalitative gevinster og udgifter hospitaler får ved at vælge nye intelligente logistikløsninger både hvad angår økonomi, arbejdsgange og indretning af hospitalerne.

Business case værktøjet kan downloades fra IHL-projektets hjemmeside ihl.nu, hvor man også kan læse mere om IHL-projektet.

Intelligente logistiksystemer på sygehuse kan give mere tid til patienter

Kontaktperson