Innovative offentlige indkøb - mere værdi for pengene og højere kvalitet for borgerne

Under overskriften shopovation var mere 100 deltagere den 5. februar 2015 samlet i Odense til en nordisk konference om offentlig-privat samarbejde på det offentlige indkøbsområde

Shopovation er, når innovation rammer indkøb. Begrebet ”shopovation” er opfundet af Syddansk Sundhedsinnovation og var udgangspunkt for konferencen i Odense, som satte fokus på at drage det private erhvervsliv ind i indkøbsprocessen allerede inden udbudsfasen.

Nordiske og nationale samarbejdspartnere, offentlige indkøbere fra regioner og kommuner, universitetsforskere, advokater og repræsentanter for private virksomheder. De var alle samlet i Odense den 5. februar 2015 til en konference om at bringe offentlige indkøb ind i en ny æra. En æra hvor indkøbsprocesserne mellem offentlige og private parter gentænkes, så brugerinddragelse og innovation gøres til en del af indkøb og udbud. Formålet er at opnå mere værdi for pengene og den bedste kvalitet for patienter og borgere.

Koncept for dialog mellem offentlige og private

- Indkøb i sundhedssektoren har altid været en svær opgave, indledte projektejer og vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation Anders Wang Maarbjerg sin åbningstale.

Og han fortsatte med at fortælle, at dagens konference opsummerede det arbejde, der har stået på i styregruppen for Nordic PPI Net, som på tværs af de nordiske lande har arbejdet med begrebet offentlig-privat innovation i indkøbsprocesser.

Nordic PPI Net har blandt andet arbejdet på at identificere lighederne og forskellene i tilgangen til innovative indkøb i de nordiske lande, og hvordan de juridiske rammer for innovative indkøb i norden kan læses. Styregruppens arbejde er kulmineret i et koncept for dialog mellem offentlige og private i forbindelse med indkøbsprocesser. Et koncept, der kan bruges i hele Norden.

- Jeg ved, det det er ikke er umuligt, pointerede Maarbjerg.

Shopovation – når innovation gøres til en del af indkøb

Det offentlige Danmark, sygehuse og kommuner, indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for omkring 290 milliarder kroner - svarende til 45 nye supersygehuse – hos private leverandører. Og indkøbsafdelinger i regioner og kommuner arbejder konstant på at sikre de rigtige aftaler for de rigtige varer og tjenesteydelser til den rigtige pris. Der er dermed et stort potentiale i at gøre innovation og brugerinddragelse til en integreret del af offentlige indkøb og udbud – i et tæt samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

- Det er i mødet mellem virksomhederne, innovationskonsulenterne og de offentlige indkøbsmedarbejdere, at der skabes nye værdifulde løsninger til sundhedsvæsenet. Sammen skaber vi merværdi til gavn for patienterne, forklarede Tina Pihlkjær Gade, udbudsjurist i Region Syddanmark.

Kejserens nye klæder

Som indledning til konferencen spillede skuespillere fra Dacapo-teatret en række situationer igennem, som alle deltagere kunne nikke genkendende til. Både den hvor visse kolleger agerer med distance når talen falder på innovation. Eller den med at vi hver især bruger mange kræfter på at innovere en ny ting, som det viser sig, de allerede opfandt på nabohospitalet for fem år siden. Kejserens nye klæder kaldte man denne sketch. Med andre ord illustrerede skuespillerne de mange faldgruber som innovation er oppe imod.

Konferencens første tre oplægsholdere præsenterede innovation fra hvert sit perspektiv

Ubevidst hverdagsinnovation i et lovgivningsmæssigt minefelt

Catharina Juul Kristensen, lektor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter, repræsenterede det akademiske perspektiv. Hun talte om hverdagsinnovation i en kliniske hverdag, som noget medarbejderne gør ubevidst, fordi de ønsker en løsning på et konkret problem. Denne innovation er ikke en del af en formel strategi og får ikke særlig stor opmærksomhed fra ledelsen. Ifølge Catharina Juul Kristensen ér der behov for større opmærksomhed overfor innovation. Dette for at sikre at innovationen i højere grad sker bevidst, så den fører til udvikling af nye og bedre løsninger.

Kurt Bardeleben, advokat og ekspert indenfor lovgivningen omkring innovation, rådgiver private og offentlige aktører rundt i det minefelt, som han mener offentlige indkøb er – med eller uden innovation. Kommunalfuldmagten, patientrettigheder, nationale og EU-regler for indkøb og udbud gør offentlige indkøb til en jungle for de fleste. Ifølge Kurt Bardeleben er der dog håb forude, for ny lovgivning på vej i Danmark. Allerede i efteråret 2015 gør ny lovgivning det muligt blandt andet at lave trinvise kontrakter og at forhandle partnerskabskontrakter.

- den nye lovgivning kommer til at åbne døre. Jeg opfordrer alle til allerede nu at sætte sig ind i de nye regler, så man er klar til at arbejde efter dem så snart de træder i kraft, udtaler Kurt Bardeleben

Lack of money is a good thing

Skotland er et af de lande i verden, der er længst fremme på det sundheds- og velfærdsinnovative område. Skotland er derfor et godt eksempel på, at der er value for money i at tænke innovativt i alle processerne. Fra Skotland deltog John Matheson, direktør for Sundhedsfinans, eSundhed og Lægemidler i den skotske statsadministration.

Som i Danmark er det skotske sundhedsvæsenet offentligt og skattefinansieret. Og det gennemgår i disse år et væld af reformer dels på grund af en presset økonomi, dels som følge af de demografiske udfordringer med en stadig ældre befolkning, som alle lande i Europa står med. Det har tvunget Skotland til radikale nye måder at tænke løsninger på, blandt andet ved at tænke innovation ind som en del af løsningen.

- Lack of money is a good thing because it forces us to do things in a different way. It forces us to be innovative, forklarede John Matheson.

Og John Matheson fortsatte,

- Den skotske regering har sat en omfattende reform af offentlige ydelser i gang. Involvering af borgerne og en innovativ tilgang til, hvordan disse ydelser leveres, er kernen i reformen. Jeg er særligt stolt af at præsentere Skotlands syn på innovative indkøb i dag, da en stor del af vores tilgang kan overføres til andre lande i Europa. Jeg har personligt set meget frem til at høre om udviklingen i Region Syddanmark, Danmark og de øvrige nordiske lande, så jeg kan returnere til Skotland med mange gode eksempler på nyeste og bedste praksis.

Realistisk mix af innovation med udgangspunkt i den kliniske virkelighed

Ved en session, som diskuterede hvordan og med hvilken kraft innovation skal implementeres i sundhedsvæsenet, opstod en diskussion af hvad sundhedsvæsenet eller snarere hvad den enkelte sygehusafdeling egentlige er i stand til - samtidigt med, at de skal have fokus på deres kerneopgave: behandling, pleje og omsorg med patienten i centrum.

Sygehuse overalt i den vestlige verden skal navigere i en konstant bevægelige verden. Politiske reformer, sparekrav, effektiviseringer, strukturelle forandringer, Lean. Når nogen så kommer med nye krav om at være innovativ, støder det ofte på modstand.

På den baggrund var både Catharina Juul Kristensen, lektor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter, Björn Grönli, innovationschef i en af Norges største regioner og en repræsentant fra den norske virksomhed Factlines enige om, at det er nødvendigt at tage hensyn til hvad en klinisk afdeling kan bære. Og at et realistisk mix af hverdagsinnovation og strategisk innovation kan være det mix, som driver arbejdet med innovation.

Kendskab, netværk og de rigtige advokater

De fleste er enige om, at offentligt udbud og indkøb er en kompliceret affære, som kræver professionel hjælp fra advokater og udbudsspecialister. Ifølge advokat hos Kammeradvokaten Annemette Thorgaard er det dog muligt at finde advokater, som har specialiseret sig indenfor området, og som kan guide de offentlige aktører igennem en indkøbsproces, som inddrager innovation og brugerinddragelse.

Innovative rammer for konferencen

Innovationshallerne i Forskerparken, der til hverdag er ramme om kreativ tænkning, åbent samarbejdeom innovation og brugerinddragelse var til lejligheden omdannet til et veritabelt og hipt konferencecenter. Professionelle teknikere stod for lys, lyd og billeder projekteret stort op på væggene. Banners og flag prydede både ude og inde med shopovations bomærke, tegningen af innovatøren (eller Ole Opfinder, som nogle kalder ham), der kultiverer den lille ide flankeret af samarbejdspartnerne, udbudsjuristen og klinikeren.

Shopovation fik sat gang i diskussionen om, hvad der blokerer for og endnu vigtigere: det fremtidige potentiale i samarbejdet mellem det offentlige og private marked omkring innovative indkøb.

Læs mere på Region Syddamarks hjemmeside.

Innovative offentlige indkøb - mere værdi for pengene og højere kvalitet for borgerne

Kontaktperson
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk