Innovative offentlig indkøb giver mere værdi for pengene

Ved konferencen Hospital + Innovation ved WHINN – Week of Health and INNovation i Odense var innovative offentlige indkøb på dagsordenen

Et panel bestående af:

  • Per Grønbech, økonomidirektør, Danske Regioner
  • Mogens Sehested, økonomidirektør, Region Syddanmark
  • Christian Christensen, Indkøbschef, Region Sjælland
  • Jesper Allerup, enhedschef Forskninn og Innovation, Region Hovedstaden
  • Kjeld Lisby, Innovationschef, Region Nordjylland.

diskuterede hvordan sundhedssektoren kan skabe mere værdi eller få mere for pengene, ved at arbejde med innovative offentlige indkøb.

Innovation og dialog med markedet

Mogens Sehested, økonomidirektør, Region Syddanmark lagde vægt på, at han som økonomidirektør ser på forholdet mellem udgifter og outcome. For både udgifter og outcome skal der være fokus på de samlede udgifter ved et indkøb, altså de totale omkostninger, TCO (Total Cost of Ownership) og det samlede outcome hvor alle parametre tages i betragtning – produkt, design, betydning for workflow, processer og eventuel betydning for menneskers anvendelse af et produkt.

- Vi skal gentænke hele udbudsprocessen. Vi skal have en tæt og tidlig dialog med markedet hvilket betyder, at leverandører skal have indsigt i det offentlige sundhedsvæsen, sagde Mogens Sehested.

I Region Syddanmark kunne Mogens Sehested pege på to cases, hvor man har forsøgt at arbejde med en mere innovativ tilgang i forbindelse med offentlige indkøb.

  • En ny seng til psykiatrien udviklet af brugerne - Hvor en ny seng til psykiatrien er udviklet igennem brugerinddragelse af patienter og medarbejdere på tværs af regioner og virksomheder i Danmark. Sengen lanceres som det første sted i verdenen på afdelinger i Region Syddanmark og de er nu i fuld gang med at tage sengen i brug.
  • Et landsdækkende udbud af tolkeydelser på sygehuse, i psykiatrien og i lægepraksis i de danske regioner hvor der bl.a. fokuseres på tolkeuddannelse, lettere arbejdsgange ift bestilling og fakturering samt øget anvendelse af videotolkning, for at løfte kvaliteten af tolkning i det danske sundhedsvæsen. I dialogen og samarbejdet mellem sundhedspersonale, tolkebureauer og eksterne eksperter findes de bedste løsninger.

 

 

Innovative offentlig indkøb giver mere værdi for pengene

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation