Innovationsudvalet i FTF besøgte Syddansk Sundhedsinnovation

FTF søgte viden om hvordan deres medlemmer inddrages i innovation og vækst. Som hovedorganisation for mange tusinde offentligt ansatte er FTF klar over, at fremtiden for offentlig ansatte byder på mange udfordringer

Velfærdsteknologisk studietur

Besøget i Syddansk Sundhedsinnovation var en del af en velfærdsteknologisk studietur til Odense den 5. oktober 2015, som også indbefattede et besøg i Welfare Tech og Center for Velfærdsteknologi i Odense Kommune.

I Syddansk Sundhedsinnovation fik gæsterne en præsentation af Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark ved vicedirektør Inge Bendixen og programchef Kenneth Mikkelsen. Herefter fulgte rundvisning med case-præsentationer af:

Besøget sluttede med en fælles drøftelse af, hvordan FTF og fagforeningerne i det hele taget bringer sig på banen i forhold til innovation og velfærdsteknologi som en del af løsningerne på fremtidens udfordringer i den offentlige sektor.

Kent Petersen fra Finansforbundet ser fagbevægelsen som en central aktør når innovation og velfærdsteknologi skal bringes i spil og lagde ud med at efterlyse et nationalt perspektiv på løsninger og barrierer,

- Vi bør være ambitiøse og sikre et nationalt perspektiv, så vi får koordineret den viden, der opsamles omkring innovation og velfærdsteknologi. Det gælder også de udfordringer og barrierer, som de forskellige aktører støder på, og fortsatte med at bringe spørgsmålet om finansiering på banen,

- Vi skal styrke samspillet mellem private og offentlige og foreslog at se på finansiering som incitament til mere samarbejde.

Når hjemmet også er en arbejdsplads

Anni Pilgaard, som repræsenterer sygeplejerskerne i FTF fortalte om hvordan hun mødte Syddansk Sundhedsinnovation på Velfærdens Innovationsdag og fortsatte,

- Det er helt fantastisk hvad Syddansk Sundhedsinnovation kan, og der er i høj grad brug for de kompetencer, som SDSI har.

Anni Pilgaard foreslog, at der blev kigget på de problematikker, der opstår når borgerens hjem også er en arbejdsplads for kommunens medarbejdere i hjemmeplejen:

- Hvordan kan man fastholde borgerens hjem som et ’hjem’ på trods af, at kommunens medarbejdere skal kunne arbejde i et ordentligt arbejdsmiljø. Hvad kan man gøre for at ’afdække’ fx hjælpemidler.

FAKTA

FTF repræsenterer 78 fagforbund med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer. Eks. Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Finansforbundet, Farmakonomforeningen, Ergoterapeutforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Politiforbundet i Danmark.

 

 

Innovationsudvalet i FTF besøgte Syddansk Sundhedsinnovation

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk