Innovation og entreprenørskab på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa

Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa fortsætter deres satsning på innovation og entreprenørskab

Innovation er en integreret del af undervisningen

Med erhvervsuddannelsesreformen, som trådte i kraft den 1. august 2015, er innovation nu en del af undervisningen på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, endvidere kan det vælges som valgfag. Forud gik et pilotforløb hvor skolen i sit arbejde med at sætte innovation på dagsordenen havde nye social- og sundhedsassistentelever i Aabenraa på en innovationsbootcamp som del af deres introduktion.

Skolen arbejder også målrettet med simulationsbaseret undervisning i deres simulationslaboratorium, hvor eleverne bruger den nyeste velfærdsteknologi i deres praksisnære uddannelse.

Satsningen på innovation og entreprenørskab skal øge elevernes innovative kompetencer, det vil sige deres evne til at tænke kreativt og deres evne til at gennemføre innovative projekter.

Social- og Sundhedsskolen Syd indleder nu et samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) i Odense, for i endnu højere grad at gøre innovativ tænkning til en integreret del af undervisningen.

- Vi har fokus på at gøre innovation til en fast del af undervisningen her på SOSU-Syd. Det er vigtigt for os at klæde eleverne på til at møde udfordringer i hverdagen med evnen til at spotte behov og udvikle løsninger. Det kræver også, at vi nytænker vores undervisningsprogrammer, forklarer Louise Gerber Pedersen, projektleder og underviser på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.

Fra behov i hverdagen til løsningsforslag

Samarbejdet med SDSI skal udvikle undervisningsprogrammer, hvor SOSU-eleverne uddannes i at få øje på udfordringer og problemstillinger i hverdagen, på sygehuse eller i den kommunale hjemmepleje og at udvikle nye og bedre løsninger. Og i det længere perspektiv at implementere nye løsninger uanset om det handler om et forbedret produkt, nye arbejdsgange eller nye måder at gøre tingene på.

- Især evnen til at implementere nye og bedre løsninger vil være til gavn for vores SOSU-elever og deres kommende arbejdspladser i kommuner og på sygehuse, forsætter Louise Gerber Pedersen.

Både undervisere og elever

SOSU Syd-skolens undervisere har også været på innovationsbootcamp. Her blev de forberedt på at varetage innovation som en del af uddannelsen. Det er dette fundament, uddannelsesforløbet i samarbejde med SDSI bygger videre på.

Med en fælles kickstart blandt underviserne skabes synergi mellem uddannelsesretningerne, og underviserne får inspiration og metoder til, hvordan teori i brugerinddragelse, innovation og entreprenørskab kan omsættes til konkret undervisning af de kommende social- og sundhedsassistenter.

På uddannelsesforløbets første dag i maj 2015 blev deltagerne introduceret til rammerne for innovation i undervisningen.

På uddannelsesforløbets anden dag i september 2015 arbejdede underviserne overordnet med at opnå en fælles forståelse for social- og sundhedspolitiske målsætninger, og en fælles forståelse for deres ambitioner for fremtidens afgangselever. Derefter gennemgik underviserne et program, som vekslede mellem teoretiske metoder og praktiske øvelser, hvor målet var at igangsætte en proces for, hvordan de i praksis får igangsat udvikling af undervisningsmoduler og -programmer hvor innovation er en integreret del.
Herudover var der på dagen fokus på at videreudvikle undervisningsmiljøet på skolen, som også sker i samarbejde med SDSI.

- Vores skole har løbende brug for nye lokaler, hvor den praksisnære undervisning kan foregå. Hen over efteråret skal vi gøre vores undervisningsfaciliteter endnu bedre, slutter Louise Gerber Pedersen.

Kontakt på SOSU Syd i Aabenraa: 

Louise Gerber Pedersen
Projektleder og underviser
40 48 22 79, lgp@sosu-syd.dk.

Innovation og entreprenørskab på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation