Hjerteforeningen bliver partner i Det Digitale Sundhedscenter

To store patientforeninger Diabetesforeningen og Hjerteforeningen er nu partnere i ’Det Digitale Sundhedscenter’

Med Hjerteforeningens partnerskab i ’Det Digitale Sundhedscenter’ og finansiering på plads, begynder arbejdet med at udvikle og integrere digitale løsninger i sundhedscentrenes tilbud.

- Vi ved at hjertepatienter har behov for uddannelsestilbud som i større grad er tilpasset den enkelte og ser derfor nye spændende muligheder i Det Digitale Sundhedscenter, udtaler Stig Brøndum, seniorprojektleder i Hjerteforeningen.

- Vi er rigtig glade for at få Hjerteforeningen med i projektet. Det sikrer, at borgere med kronisk hjertesygdom får en stemme i projektet, udtaler Anna-Britt Krog, projektkoordinator ’Det Digitale Sundhedscenter’, Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektet har dermed deltagere fra to kommuner, Varde og Faaborg-Midtfyn, to patientforeninger, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen og Region Syddanmark repræsenteret ved Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt Syddansk Sundhedsinnovation.

Syddansk Sundhedsinnovation er koordinator på projektet og arbejdet med konceptudvikling går nu i gang.

Projektet er finansieret via en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje ’Sundere liv for alle’ på 3 mio. kroner.

Digital Patientuddannelse

I maj 2015 starter arbejdet med at udvikle konceptet for en digital patientuddannelse. Uddannelsen bliver rettet mod borgere med type 2 diabetes og hjertesygdom.

Formålet med den digitale patientuddannelse er, at borgerne opnår og fastholder et godt liv med deres kroniske sygdom, og at borgerne lever et liv med stor grad af mental sundhed. Patientuddannelseskoncepterne har derfor fokus på både sundhedsfaglige emner og emner relateret til den enkelte borgers evne til at håndtere livet med kronisk sygdom.

De sundhedsprofessionelle i kommunerne, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen inddrages i flere faser i forbindelse med udviklingen af Digital Patientuddannelse. Region Syddanmark, herunder Syddansk Sundhedsinnovation, faciliterer denne proces sammen med en ekstern samarbejdspartner.

Med udgangen af 2015 forventes den digitale patientuddannelse målrettet borgere med type 2 diabetes at være færdigdesignet, således at borgere kan inddrages i starten af 2016. I marts 2016 er man klar til at afprøve digital patientuddannelse målrettet borgere med hjertesygdom.

Digitalt Sundhedscenter som svar på udfordringer

Kommunerne oplever en række udfordringer i forbindelse med deres sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det handler især om fravalg af tilbuddet om patientuddannelse.

Når borgere fravælger tilbuddet om patientuddannelse, skyldes det blandt andet manglende tilgængelighed og fleksibilitet i tilbuddene, herunder geografiske afstande mellem borgerne og de kommunale sundhedscentre, begrænsede åbningstider og i forvejen fastlagte holdforløb, som kan betyde ventetid, før en motiveret borger kan starte op på et tilbud.

Vision for Det Digitale Sundhedscenter

Visionen for projektet, Det Digitale Sundhedscenter, er at udvikle og integrere digitale løsninger i sundhedscentrenes tilbud. Visionen skal realiseres gennem en række udviklingsprojekter med forskellige indsatsområder og målgrupper, og en systematisk anvendelse af digitale løsninger skal føre til:

  • Øget fleksibilitet og tilgængelighed af tilbuddene
  • Fastholdelse af livsstilsændringer ved mere differentierede indsatser og større motivation hos borgerne
  • Ressourceoptimering dels ved at sundhedsprofessionelle håndterer borgere på tværs af kommunegrænser, dels via tilbud med fokus på hjælp til selvhjælp, så en række borgere kan klare det meste selv, og borgerne med størst behov for støtte gives et udvidet tilbud
Hjerteforeningen bliver partner i Det Digitale Sundhedscenter

Kontaktperson
SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk