Hjemlige omgivelser på sygehuset får nyrepatienter ud af sengen

Hjemlige zoner på Nyremedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, giver patienterne en pause fra behandlingen

- Hjemlige omgivelser får patienterne op af sengen. Og det er godt for vores kroniske nyrepatienter, som ofte er indlagt i lange forløb, forklarer Bonnie Fahlen, afdelingssygeplejerske på Nyremedicinsk Sengeafsnit.

Hjemlige zoner fører til adfærdsændring

På Nyremedicinsk Afdeling, som på de fleste sygehusafdelinger, tilbringer patienter og pårørende meget tid i områder, som ikke direkte indgår i patientens behandling.

Med projektet ”Livet mellem Stuerne" tester Nymedicinsk Afdeling og seks andre afsnit på Odense Universitetshospital hvordan en mere hjemlig indretning får patienter og pårørende til at føle sig godt modtaget. De føler sig set og hørt og de oplever, at ventetid kan udnyttes til individuelle behov.

Dagligstuen giver pause fra behandlingen

Opholdsrummet på Nyremedicinsk Afdeling har fået en ’make over’ og omtales nu konsekvent som dagligstuen. Nye hyggelige møbler, billeder og planter har fjernet sygehuspræget, og patienterne har taget dagligstuen til dig. Også "Kupeen" er nyindrettet, og afdelingen har dermed fået to ’nye’ opholdsrum til patienter og pårørende. Samtidigt er nogle af de gamle møbler blevet arrangeret i små hyggepladser på gangen, hvor patienter og pårørende kan sidde i mere private, små grupper. Personale og patienter håber at kunne beholde hyggepladserne på gangen. Men indtil videre er det en midlertidig løsning, fordi det skal godkendes af brandmyndighederne.

- Nu mødes patienterne, de drikker kaffe og snakker sammen. Før har de kun haft deres seng og stue at være på, nu spiser de i Dagligstuen og drikker kaffe i Kupeen og får en tiltrængt pause fra behandlingen, det er dejligt at se, udtaler Bonnie Fahlen.

Velvære i hele afdelingen

Også personalet har ændret adfærd. De nye omgivelser har fået en positiv virkning på hele afdelingen. Fordi der er blevet så pænt, bliver der ryddet op. Det betyder igen, at der kan blive gjort ordentligt rent.

- Så på alle måder har projektet haft stor betydning for velværet og samværet for både patienter, pårørende og personale. Det er utroligt hvordan, så relativt få og enkle virkemidler kan få så stor effekt. Det har været fantastisk at opleve, mener Bonnie Fahlen

Direktionen viste interesse

Ved en kort seance på Nyremedicinsk Afdeling, den 15. april 2015, blev direktionen præsenteret for den nye indretning og for tiltagene på de øvrige afsnit.

Direktionen var meget interesseret i projektet og ser gerne, at de opdagelser, der er gjort og de tiltag, der er testet, overføres i indretningen af Nyt OUH

Livet mellem stuerne

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og Afdeling for Kvalitet og Forskning på Odense Universitetshospitals. Syddansk Sundhedsinnovation har gennemført feltstudier og er ansvarlig for, gennem en brugerinddragelsesproces, at udvikle ideer til forbedring af gangarealer, venteområder og opholdsrum.

De syv deltagende afsnit er:

  • Ortopædkirurgisk sengeafsnit O2
  • Nyremedicinsk sengeafsnit Y1
  • Brystkirurgisk Center BKC
  • Kæbekirurgisk ambulatorium K
  • Hæmodialysen
  • Onkologisk ambulatorium R
  • Hæmatologisk ambulatorium X4.
Hjemlige omgivelser på sygehuset får nyrepatienter ud af sengen

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk