Grænseoverskridende samarbejde om sundhedsinnovation og velfærdsteknologi

En studietur for syddanske fagfolk og embedsmænd til nordtyske Slesvig Holsten skabte nyt kendskab til hvordan Schleswig Holsten arbejder med sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. Kendskab som skal føre til nye partnerskabsprojekter, som kan finansieres af EUs interreg-midler

Øget kendskab mellem Danmark og Tyskland

15 syddanske fagfolk og embedsmænd var den 27.-28. januar 2015 på studietur i Slesvig Holsten. Baggrunden for turen var, at man nord og syd for grænsen er interesseret i at samarbejde om at skabe velfærdsteknologiske løsninger, der kan imødegå en demografisk udvikling hen imod en stadig ældre befolkning og samtidigt skabe vækst og arbejdsplader på begge sider af grænsen.

EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark stiller finansiering til rådighed for sådanne partnerskabsprojekter på tværs af Danmark og Tyskland. Midler som vil være til gavn for den dansk-tyske region.

Et tætpakket program

Det tætpakkede program førte de syddanske gæster til de to sygehuse i Flensborg, Malteser Krankenhaus og Diako Krankenhaus og til universitetssygehuset i Kiel. Overalt var der fokus på sundhedsinnovation i praksis. Direktører og professorer tog imod for at drøfte mulighederne for fremtidige strategiske samarbejder med Region Syddanmark. Der var også møde med WTSH – Virksomhedsfremme og Teknologitransfer under Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved Regeringen i Slesvig Holsten.

På besøgets anden dag gik turen til Life Science Nord i Kiel. Life Science Nord er en virksomhedsklynge, som samler aktører indenfor biotek, medico og medicinske teknologi. Klyngen har tiltagende fokus på brugerdreven innovation og håndtering af big data ved hjælp af digitaliserede løsninger. Life Science Nord kan således blive en væsentlig samarbejdspartner for Region Syddanmark.

Det fremtidige samarbejde

Drøftelserne mellem parterne nord og syd for grænsen viste, at hvor man i Danmark gennem mange år har lagt vægt på sundhedsinnovation, telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger, har man i Nordtyskland i højere grad arbejdet med biotek og medico herunder robotteknologi. Baggrunden for de tyske satsninger er, at Tyskland har en veludbygget industri på disse områder. Organisationer som Life Science Nord er vigtige eksponenter for, at man også i Tyskland søger nye veje for at skabe ny velfærdsteknologiske løsninger.

I det videre arbejde mødes Life Science Nord, Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation allerede igen i uge 7, 2015 for yderligere at sætte ord på fællesnævnere for et fremtidigt, der kan danne grundlaget for det strategiske fyrtårnsprojekt under hvilket partnerskabsprojekter kan formuleres

EU stiller ca. 672 mio. kr. til rådighed

Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde. Interreg Deutschland-Danmark er et stort programområde, der rummer fælles strategiske og strukturelle fokusområder. Et potentiale det gælder om at udnytte for at positionere den dansk-tyske region endnu bedre. Til dette formål har EU stillet ca. 672 mio. kr. til rådighed til finansiering af partnerskabs-projekter.

Innovation er et af fire satsningsområder, som danner rammen for fremtidige aktiviteter i Interreg Deutschland-Danmark. Der tales blandt andet om aktiviteter, der kan

 • udvikle og optimere grænseoverskridende klynge- og netværks aktiviteter 
 • udvikle og implementere innovative og bæredygtige løsninger på blandt andet sundheds- og velfærdsområdet bl.a. gennem inddragelse af brugere, patienter og borgere 
 • udvikle og implementere koncepter for innovationsledelse og forandringsprocesser; og 
 • udvikle og styrke test og co-creation faciliteter.

Læs mere om interreg-programmet.

Syddansk Sundhedsinnovation havde arrangeret studieturen.

På studieturen deltog repræsentanter fra

 • Sygehus Sønderjylland
 • Regional Udvikling i Region Syddanmark
 • Det syddanske EU-kontor i Bruxelles
 • Welfare Tech
 • Interreg Deutschland-Danmark, sekretariat i Kruså 
 • Schleswig-Holstein Ministerium for Justits, Kultur og dansk-tysk samarbejde
 • Syddansk Sundhedsinnovation
Grænseoverskridende samarbejde om sundhedsinnovation og velfærdsteknologi

Kontaktperson
SDSI
Enhedschef
Simon Lindegaard
+45 2122 2224
slg@rsyd.dk