FILM - Prototype af håndfrit bad klar til test på Slagelse Sygehus

Et toilet og bademodul med total håndfri betjening skal hindre smitte mellem brugere af toilet og bad på danske sygehuse

100.000 patienter får hvert år en infektion, mens de er på sygehus. 3.000 af disse patienter dør af infektionen. Netop brugen af toilet og bad er en central smittekilde.

Dette var baggrunden for, at Syddansk Sundhedsinnovation og Sundhedsinnovation Sjælland tog initiativ til et offentlig-privat innovationssamarbejde, som koblede offentlige aktører med private virksomheder med det formål at udvikle et nyt innovativt toilet og bad, som kan mindske smitterisikoen på landets sygehuse.

Prototype testes på Slagelse Sygehus

Projektet startede med en workshop i Syddansk Sundhedsinnovations testfaciliteter i Odense, hvor sundhedsfagligt personale kom med ideer og input til hvilke krav fremtidens baderum skal opfylde for at mindske smittespredning mest muligt.

Herefter udarbejdede virksomheden Nobak og øvrige partnere prototyper, som løbende er blevet brugertestet i partnerskabskredsen. Nobak har nu udviklet en fuldt funktionsdygtig prototype af håndfrit bad, som over de næste to måneder testes på Slagelse Sygehus.

Prototypen installeres i umiddelbar nærhed af fysioterapien på Slagelse Sygehuse så både patienter, pårørende og medarbejdere kan bruge det håndfrie bad.

Brugernes nudges til korrekt adfærd

Vi ved det alle. Omhyggelig håndvask med sæbe efter toiletbesøg er helt centralt når vi taler om at hindre smitte, uanset om det gælder en ufarlig influenzavirus i børnehaven eller en potentielt livstruende bakterie på sygehuset.

Det smarte ved det håndfrie bad er, at det via en række intelligente systemer guider, eller nudger, brugerne til den rigtige hygiejniske adfærd. Brugerne mindes om at vaske hænder, at bruge den rette mængde sæbe og at smide affald i beholderen og ikke på gulvet.

Samtidig sker al betjening via sensorer. Døren åbner og lukker af sig selv. Brugerne låser døren, tænder for vandet og får sæbe ved at holde hånden foran en sensor. Samtidigt guider systemet brugeren til at bruge den korrekte tid for ordentlig håndvask. Det minimerer antallet af berøringer under et toiletbesøg og forhindrer, at eventuel smitte overføres fra én bruger til overflader og derfra til den næste bruger.

Dataopsamling om brugeradfærd

De intelligente systemer gør det samtidigt mulig at opsamle data om brugernes adfærd og at følge forbruget af fx håndsæbe. Opfyldning og rengøring af toiletkabinen kan dermed ske efter behov. Samlet set
er målet, at det håndfrie bad giver patienten en god toilet- og badoplevelse, at sundhedspersonalets hverdag lettes, og at der kan spares penge og ressourcer.

Knock down elementer

Hele prototypen er opbygget af præfabrikerede såkaldte knock down elementer. Det gør det muligt nemt og hurtigt at ’samle’ hele installationen på stedet og tilslutte vand og afløb, uden byggerod og uden at forstyrre hverdagen på sygehuset.

10,9 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden bevilgede i 2014 10,9 mio. kr. til udviklingen af det håndfrie baderum. Bag OPI-projektet står en bred partnerskabskreds af offentlige og private partnere.

Partnerskabskredsen

 • Nobak
 • Syddansk Sundhedsinnovation
 • Circle consult 
 • Grohe
 • Sunservice
 • Philips
 • CPHsoft
 • Clemmens & CO
 • Badmodul
 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Sønderjylland
 • Sundhedsinnovation Sjælland
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden.


Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Martin Skov
+45 4019 6902
MSkov@rsyd.dk