Festlig afslutning af Livet mellem Stuerne

Odense Universitetshospital satte et festligt punktum for projekt Livet mellem Stuerne. Projektet har vist, at man med simple designgreb kan ændre og forbedre patienternes oplevelse af kvalitet i forbindelse med ventearealer og opholdsområder

Omkring 50 mennesker havde i det dejlige vejr fundet vej til Grønnegården på Odense Universitetshospital for at sætte et festligt, foreløbigt, punktum for projekt Livet mellem Stuerne. 

Projektet har vist hvordan man med små og enkle designløsninger, kan gøre de rum og arealer, som ikke bruges til behandling, mere indbydende og hjemlige. Det gør, at patienter i langt højere kommer ud af sengen og opsøger fællesskab med andre indlagte patienter.

Hjemlige zoner fører til umiddelbar glæde for patienterne

Direktør Judith Mølgaard lagde i velkomst ud med at fortælle, at projektet har været en glædelig opgave for alle de syv deltagende afsnit, fordi de forandringer, som projektet har bragt med sig, har været til umiddelbar glæde for patienter, pårørende og personale.

Og hun forsatte med, at forklare, at

- på et sygehus har vi fokus på behandling og pleje og dermed på en indretning, der fremmer det kliniske arbejde. Livet mellem Stuerne har vist os, at vi også skal have fokus på de zoner, hvor patienterne ikke er i behandling

Som Judith Mølgaard forklarede har den fysiske indretning betydning for patienternes og de pårørendes velvære.

Begrebet helende arkitektur er væsentlig for design- og arkitekturløsninger i forbindelse med de nye sygehusbyggerier. 

Med helende arkitektur forstår man omsorgsfuld arkitektur, der tager afsæt i en forståelse af, hvad patienten og de pårørende har brug for - ikke kun i forhold til behandling men også i forhold til de ting, der sker rundt omkring behandlingen, som er med til at fremme heling. 

Judith Mølgaard takkede de mange medarbejdere, som har deltaget aktivt i projektet. Ligesom hun takkede Kvalitets- og Forskningsafdelingen og Syddansk Sundhedsinnovation for deres store arbejde i forbindelse med projektets udformning.

- Vi glæder os til den videre udfoldning af erfaringerne fra Livet mellem Stuerne, sluttede Judith Mølgaard.

En ny reol skabe et mere indbydende førsteindtryk

- Vores nye dekorative reol til vaser, frugt og kopper, er det bedste, der er sket, det ser indbydende ud og roder aldrig mere, udtaler Marianne Bork, afdelingssygeplejersker på Ortopædkirurgisk Afdeling O2.

Eksemplet viser, at små ændringer kan føre til store forandringer.

Marianne Bork forklarer videre, at

- det gør noget positivt for det mentale, at indtrykket er blevet mere roligt og pænt.

Afskærmningsløsninger 

En kendt problem på alle syv deltagende afsnit, er behovet for hjælpemidler som fx talerstole til gangbesværede og senge. De fylder på gangene og er ikke kønne at se på. 

På flere af afsnittede har arkitekterne fra Syddansk Sundhedsinnovation arbejdet med afskærmningsløsninger i form af rollups, der gemmer hjælpemidlerne lidt af vejen.

Festlig afslutning af Livet mellem Stuerne

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk