Europæiske interesseorganisationer ser nærmere på Syddansk indsats for kronisk syge borgere

Europæiske interesseorganisationer besøgte den 3. juni 2015 Odense for at høre om det syddanske SmartCare-service, dvs. integreret pleje, tværsektoriel kommunikation og en mere effektiv tilgang til sundhed og pleje af mennesker med kronisk sygdom

Test af velfærdsløsninger i CoLab Plug & Play

I Syddansk Sundhedsinnovation i Odense fik de europæiske gæster blandt andet en simuleret gennemgang af et patientforløb i CoLab Plug & Play.

CoLab Plug & Play anvender Region Syddanmarks it-platform Shared Care Platformen, hvor der er lavet en visning, som gør det muligt at følge patientdatas simulerede vandring mellem sygehus, kommune og almen praksis. Det gælder fx også målinger af blodtryk fra borgerens apparater til hjemmemonitorering.

Svendborg Sygehus og Nyborg Kommune

Gruppen besøgte også Svendborg Sygehus og Nyborg Kommune for i praksis at se, hvordan Shared Care Platformen og den Syddanske SmartCare service er implementeret hos brugerne i Region Syddanmark.

På Svendborg Sygehus mødte de europæiske gæster sygeplejerske Helle Hyldekilde og overlæge Claus Tveskov, der har været med i udviklingen af Shared Care Platformen. I Nyborg kommunes rehabiliteringsafdeling præsenterede forløbskoordinator Karen Vibeke Andersen kommunens erfaringer og oplevelser med Shared Care Platformen på hjerteområdet.

Sundhed og pleje til borgere med en kronisk sygdom

SmartCare er et EU-projekt med 23 partnerregioner, der fokuserer på pleje for europæiske borgere med en kronisk sygdom. SmartCare fremmer integreret pleje, tværsektoriel kommunikation og en mere effektiv tilgang til sundhed og pleje af mennesker med en kronisk sygdom.

Integrationen mellem den sociale sektor og sundhedssektoren skal sikre et godt samarbejde mellem sektorer. Målet for projektet er, at borgere med en kronisk sygdom skal kunne kontrollere sygdommen og derved blive længere i eget hjem. I det syddanske pilotprojekt er Shared Care Platformen en vigtig del af den udviklede SmartCare service på blandt andet hjerteområdet.

Projektets User Advisory Board består af forskellige europæiske organisationer, der mere objektivt skal varetage brugernes interesse og give feedback til de forskellige pilotprojekter. Gruppen der besøgte Region Syddanmark kom blandt andet fra European Patients Forum, European federation of Nurses Associations, AGE og Eurocarers

Europæiske interesseorganisationer ser nærmere på Syddansk indsats for kronisk syge borgere

Kontaktpersoner
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk