Engangsbækkener skal udvikles frem mod Nyt OUH

Nyt OUH har i et længere testforløb afprøvet engangsbækkener og -kolber med henblik på implementering på Nyt OUH. Forløbet har afsløret, at kvaliteten af materialerne skal udvikles yderligere, inden fuld implementering er muligt.

Når du er sengeliggende på hospitalet, kan det være nødvendigt at erstatte toiletbesøg med bækken og urinkolbe. Derfor er bækkener og -kolber en fast del af ethvert hospital. Traditionelt er bækkener i stål, hvor de efter brug skal vaskes i en særlig bækkenvaskemaskine. Disse findes i dag i ethvert klinisk afsnit.

I Nyt OUH følges trenden mod øget brug af engangsudstyr, herunder også brug af engangsbækkener og –kolber, og der er som udgangspunkt ikke planlagt med bækkenvaskere i de kliniske afsnit. For at undersøge implikationer ved at skifte fra flergangsbækkener og – kolber til engangsprodukter, har OUH og Projektorganisationen Nyt OUH testet engangsbækkener og –kolber.

Forløbet har konkluderet, at materialerne ikke opfyldte samtlige kriterier, hvor særligt hygiejnen var en væsentlig problemstilling. Nyt OUH arbejder derfor nu med muligheden for at bruge konventionelle flergangsbækkener.

Forløbet har dog vist en række positive gevinster ved implementering, så Nyt OUH vil fortsat følge produkternes udvikling med henblik på implementering i mindre skala.

Mere om forløbet

Afprøvningen fandt sted på udvalgte OUH-afdelinger og fokus for afprøvningen var patientsikkerhed og infektionshygiejne, patientkomfort, arbejdsgange, arbejdsmiljø, logistik og tilgængelighed, affaldshåndtering, bæredygtighed/miljø og økonomi.

Afprøvning af engangsbækkener og –kolber på OUH samt en markedsanalyse viser:

• At kvaliteten af engangsmaterialerne ikke er tilstrækkelig i forhold til fuld implementering på Nyt OUH.
• Patienterne oplever generelt at tryghed og komfort er forbedret med brugen af engangsbækkener og –kolber.
• At engangsprodukterne giver mulighed for lettere tilgængelighed samt bortskaffelse.
• At på det foreliggende grundlag er det ikke økonomisk fordelagtig at skifte flergangsbækkener og –kolber ud med engangsprodukter.
• At afdelinger og patienter ikke er ens – der er mange behov, der skal opfyldes og dermed stilles der mange krav til engangsprodukterne.
• Internationale erfaringer kan ikke direkte overføres til danske forhold, da der stilles højere hygiejnekrav i Danmark.


Samarbejde omkring testforløbet

Nyt OUH har samarbejdet med Syddansk Sundhedsinnovation omkring den praktiske udformning af testforløbet.

To typer engangsbækkener og –kolber blev afprøvet og sammenlignet med brugen af traditionelle flergangsbækkener og –kolber.

Testforløbet foregik på tre forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital i perioden 1. maj – 1. december 2014. De omfattende data er indsamlet via observationer og tidsstudier, spørgeskemaundersøgelser til personalet, 31 personaleinterviews, 31 patientinterviews vedrørende flergangsbækkener og –kolber, 37 patientinterviews vedrørende engangsbækkener og –kolber samt infektionshygiejnisk dataindsamling og observation.

Deltagerne i testforløbet var:

  • Projektorganisationen for Nyt Odense Universitetshospital
  • Hygiejneorganisationen på Odense Universitetshospital 
  • Afdeling for Medicinske Mavesygdomme S
  • Infektionsmedicinsk Afdeling Q
  • Ortopædkirurgiske Afdeling O3
  • Afdeling for Indkøb og Logistik.

Læs den fulde rapport og markedsanalysen.

Engangsbækkener skal udvikles frem mod Nyt OUH

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk