Embedsmænd fra New Zealand søger inspiration om sundheds-it i Syddanmark

To højtstående embedsmænd fra sundhedsregionen Manukau, New Zealand, besøgte den 18. februar 2015 Region Syddanmark. Besøget var arrangeret af IBM Danmark

- Denmark are many years ahead of New Zealand when it comes to patient focus and home treatment, udtalte Dr Wilbur Farmilo, Deputy CMO/lægelig directør, New Zealand

Ron Pearson, Deputy CFO/økonomidirektør og Dr Wilbur Farmilo, Deputy CMO/lægelig directør, i Manukau-sundhedsregionen, New Zealand, havde taget turen til Region Syddanmark for at høre om de danske erfaringer med sundheds-it. Især i forhold til it-infrastruktur og hvordan det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med kronisk sygdomme organiseres.

New Zealands sundhedsvæsen er i en svær omstillingsperiode, som skal fremtidssikre deres sundhedsvæsen. Især behovet for øget tværsektorielt samarbejde kræver nye løsninger.

- The healthcare system in New Zealand is in a phase of transformation. We are looking for health-it and welfare technology that enables much more cooperation between healthcare stakeholders, forklarede Dr Wilbur Farmilo, Deputy CMO/lægelig directør, New Zealand

People want to stay at home

Også nye krav fra patienter og borgere om indflydelse og inddragelse er relativt nyt i New Zealand. Her er blandt andet danskernes adgang til egne data via sundhedsjournalen på sundhed.dk til stor inspiration.

- You se, people want to stay at home for as long as possible. We have to find ways to accommodate these demands. The patient portal sundhed.dk is very interesting and inspiring, sluttede Ron Pearson, Deputy CFO/økonomidirektør, Nes Zealand.

Inspirerende program

De to gæster blev præsenteret for en række projekter i Region Syddanmark:

  • Healthcare DENMARK præsenterede det danske sundhedsvæsen og de mange initiativer, der er igang i Danmark for at tilpasse sundhedsvæsenet til fremtidens behov.
  • Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) fokuserede på projekter omkring tværsektorielt samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis især i forhold til patienter med kroniske sygdomme.
  • I SDSI fik gæsterne endvidere en demonstration af CoLab Plug & Play.
  • MedCom fortalte om hvordan elektronisk sundhedskommunikation sikrer samarbejde på tværs af sektorerne.
  • Besøget sluttede på Odense Universitetshospital med en demonstration af eksempler på telemedicin. 

Counties Manukau District Health Board

Counties Manukau District Health Board (CMDHB) er ansvarlig for sundhed og socialområdet for befolkningen i regionen Manukau, et område omkring byen Auckland. Regionen har ca. 500.000 indbyggere, hvilket svarer til 11,5 % af New Zealands befolkning.

Counties Manukau District Health Boards opgaver indebærer blandt andet:

  • Samarbejde med sundhedsaktører om strategisk planlægning af sundheds- og socialområdet. 
  • Ansvar for servicekontrakter med leverandører af sundhedsydelser.
  • Ansvar for hospitalsbehandling herunder specialiseret behandling.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
Embedsmænd fra New Zealand søger inspiration om sundheds-it i Syddanmark