Dialog mellem brugere og virksomheder moderniserer udbud af tolkeydelser

Brugerinddragelse og dialog sikrer modernisering af teknologien bag tolkningsløsninger

Sygeplejersker, en praktiserende læge, offentlige indkøbere, it-folk og leverandører var nogle af de eksperter, der var samlet til workshop i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense den 16. juni 2015.

Brugerinddragelse og dialog

Workshoppen var den første i en serie på fem, som med brugerinddragelse og dialog, arbejder med at kombinere innovation og offentlige indkøb. Arbejdet er en del af et fællesregionalt projekt, som skal gøre udbud af tolkeydelser til en mere innovativ udbudsproces. Formålet er at se tolkning i et helhedsperspektiv, hvor sundhedspersonale, økonomipersonale, tolkevirksomheder og tolke inddrages.

Jakob Heuch fra Cap Gemini var en af de virksomheder, der deltog i workshoppen. Han lagde vægt på, at indblik i arbejdsgangene og det store tidsforbrug, der er omkring tolkningsforløbet, lige fra bestilling af en tolk, over fakturering til dokumentation, er vigtig viden.

- det er blandt andet tidsforbruget, som vores systemer kan være med til at nedbringe, forklarer Jakob Heuch og videre, at

- Der var en super god proces. Det er utroligt positivt, at det offentlige inddrager brugerne i denne proces og går i dialog med os brugere. Vi har selv erfaring med brugerinddragelse, når vi udvikler vores systemer.

Udbud som innovativt indkøb sikrer den bedste løsning

Ved dagens workshop handlede det om arbejdsgange i forbindelse med tolkeydelsen og de teknologier og it-systemer, som er en del af tolkeydelsen. Det vil sige systemer til bestilling og fakturering af tolkeydelser, systemer til dokumentation af tolkesamtale og systemer, der kan samkøre tolkebestilling og patientbooking.

Erfaringerne fra de fem workshops indtænkes i det videre forløb med at udvikle udbudsmateriale.

Udbud af tolkeydelser som offentligt innovativt indkøb

Markedsmodningsfonden har bevilget 2 mio. kr. til et landsdækkende udbud af tolkeydelser på sygehuse, i psykiatrien og i lægepraksis i de danske regioner.

Udbuddet af tolkeydelser omhandler fremmødetolkning, telefontolkning og teletolkning. Målet er dog, at fællesudbuddet skal understøtte en proces hvor størstedelen af tolkninger fremover sker som teletolkning.

Ved at vælge en innovativ tilgang til udbudsprocessen og med blik for den bedste løsning opnår vi resultater i forhold til kontrakten og værdien for brugerne, som vi måske ikke ville have fundet ved en ”almindelig udbudsproces”. Det betyder, at en del af det landsdækkende fællesudbud er at udvikle en udbudsproces, som inddrager innovation og brugerinddragelse. Konkret inddrages sundhedspersonale, økonomipersonale, patienter, tolkevirksomheder og tolke for at sikre, at tolkning ses i et helhedsperspektiv.

Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark er ansvarlig for projektet, som gennemføres i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation i Odense og de øvrige fire regioner i Danmark.

Dialog mellem brugere og virksomheder moderniserer udbud af tolkeydelser

Kontaktpersoner