Den amerikanske ambassadør Rufus Gifford besøgte WHINN og Syddansk Sundhedsinnovation

Præcis kl. 15 rullede ambassadør Rufus Gifford ind i Forskerparken til sit besøg i Syddansk Sundhedsinnovtion

Den amerikanske ambassadør besøgte Syddansk Sundhedsinnovation som led i WHINN - Week of Health and INNovation i Odense.

Regionsrådsformand Stephanie Lose var vært og lagde ud med en præsentation af Region Syddanmarks satsning på sundhedsinnovation og velfærdsteknologi.

Introduktion til CoLab Denmark

Herefter gav Søren Lindgaard, konst. direktør i Syddansk Sundhedsinnovation, en introduktion til samarbejdsmodellen CoLab Denmark.

Oprindeligt er CoLab Denmark en ide udsprunget af Innovationsudvalget i Region Syddanmark, også som udtryk for regionens stærke satsning på området.

Søren Lindgaard lagde vægt på, at styrken ved CoLab Denmark er, at det kobler det private og det offentlige, både kommuner, sygehuse og almen praksis, i et samarbejde om at udvikle løsninger på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

Udfordringerne handler blandt andet om flere ældre og kronisk syge og et generelt større pres på det offentlige sundhedsvæsen.

Søren Lindgaard forklarede videre, at

- Udvikling af nye løsninger skal altid være til gavn for brugerne, derfor inddrages brugerne som medudviklere når it-løsninger, produkter eller serviceydelser skal udvikles, testes og implementeres.

Odense Universitetshospital er med i CoLab Denmark

Odense Universitetshospital er en væsentlig aktør i CoLab Denmark, og direktør Peder Jest fortalte om hvordan Odense Kommune og Odense Universitetshospital, med etableringen af det lokale CoLab Odense, samarbejder om at skabe de bedste betingelser for sammenhængende patientforløb og vækst.

Demonstration af CoLab Plug & Play

Som afslutning på ambassadøren besøg fulgte en hands-on demonstration af CoLab Plug & Play, hvor ambassadøren fik taget sit blodtryk, som derefter kan sendes direkte til den praktiserende læge.

Test- og demonstrationslaboratoriet CoLab Plug & Play understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse i udvikling, test og certificering at borgernære velfærdsteknologier til sundhedsområdet.

CoLab Plug & Play gør det dermed muligt at sikre, at et velfærdsteknologisk produkt lever op til relevante standarder. CoLab Plug & Play gør det muligt at teste hele vejen rundt i sundhedssystemet - fra borgerens hjem til it-systemerne i kommunen og på sygehuset. Dermed sikres, at data og kommunikation kan flyde frit fra fx måleapparatur i hjemmet og ind i it-systemerne i kommunen og på sygehuset.

Rufus Gifford udtrykte ved afslutningen af besøget, at han fandt aktiviteterne i Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovationdet meget interessant.

Den amerikanske ambassadør Rufus Gifford besøgte WHINN og Syddansk Sundhedsinnovation

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation