Delegationsbesøg i Syddansk Sundhedsinnovation II

Højtstående erhvervsfolk fra Taiwan besøgte Syddansk Sundhedsinnovation

Besøgene i Syddansk Sundhedsinnovation skete som en del af WHINN - Week og Health and INNovation.

Højtstående erhvervsdelegation fra Taiwan

Delegationen fra Taiwan bestod af 14 højtstående erhvervsfolk.

De var især optaget af hvordan Region Syddanmark arbejder med at inddrage virksomheder i udvikling af de velfærdsteknologiske løsninger som fx sygehuse og kommuner efterspørger. 

Delegationen blev derfor blandt andet præsenteret for Region Syddanmarks model for offentlig-privat samarbejde og udvikling af en ny seng til psykiatrien, hvor Region Hovedstaden, Region Syddanmark og en række forskellige aktører har samarbejdet om at udvikle en helt ny seng baseret på psykiatriens behov, med høj grad af brugerinddragelse og out-of-the-box tænkning.

NORDTEK - Network of Welfare

NORDTEK - network of welfare har fokus på uddannelse, forskning og innovation. De holdt Workshop i Odense som en del af WHINN.

Overordnet havde workshoppen fokus på

  • De barrierer entreprenører møder og hvordan de adresseres
  • ICT infrastrukterer og telemedicin
  • Behandling i hjemmet og de údfordirnger det giver.

Som en del af workshoppen besøgte NORDTEK-deltagerne Syddansk Sundhedsinnovation, hvor de fik en præsentation af Region Syddanmarks satsning på sundhedsinnovation og velfærdsteknologi og en præsentation af CoLab Denmark.

Delegationsbesøg i Syddansk Sundhedsinnovation II

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk