Delegation fra Schweiz besøgte Syddanmark

Repræsentanter fra schweiziske, tyske og østrigske hospitaler og private leverandører besøgte den 13. april 2015 Region Syddanmark. Deres primære fokus var sygehusbyggeri og nye velfærdsteknologiske løsninger

Korte indlæggelsestider - også på vej i Schweiz

Schweiz har, ligesom fx Tyskland, tradition for relavtivt lange indlæggelsestider. Men også Schweiz arbejder i disse år med at afkorte indlæggelsestiden på sygehusene en proces, som Danmark har gode erfaringer med.

Danmark har årelang erfaring med ambulant behandling og korte indlæggelser. Senest jeres satsning på gatekeeping til akutbehandling. Det er meget interessant for os, fordi man i Schweiz er i gang med en lignende udvikling, forklarede Dr. Sylvia Blezinger, BLEZINGER Healthcare, Schweiz. 

Nyt sygehusbyggeri, sundhedsinnovation og velfærdsteknologi

Besøget i Syddanmark gik til Odense på baggrund af, at Odense er hjemsted for byggeriet af det nye supersygehus, Nyt Odense Universitetshospital.

- Vi havde et studiebesøg til Holland i 2014. Men de hollandske sygehusbyggerier er ved at være afsluttet. Danmark er midt i processen. Og især jeres arbejde med brugerinddragelse og test i forbindelse med byggerierne interesserer os meget, udtalte Dr. Sylvia Blezinger.

Under besøget fik delegationen en præsentation af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og en guided tur i SDSIs testfaciliteter.

- Disse testfaciliteter er unikke og giver enestående muligheder for at bringe forskellige aktører, fx patienter, pårørende og planlæggere, sammen, udtalte Dr. Sylvia Blezinger.

Derefter gik turen til Odense Universitetshospital, hvor delegationen kom bag kulisserne i den fælles akutmodtagelse. Gæsterne blev også præsenteret for Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) - Odense Universitetshospitals og Syddansk Universitets fælles satsning på forskning med fokus på anvendelsen og udbredelsen af medicinsk teknologi.

Besøget i Region Syddanmark var del af en større Skandinavienrundrejse, som også bragte delegationen til Århus, Oslo, Trondheim og Stockholm. 

Delegation fra Schweiz besøgte Syddanmark

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk