Delegation fra Baskerlandets regering besøgte Odense

En delegation fra Baskerlandets regering besøgte den 20. januar 2015 Region Syddanmark. Baskerlandets viceminister for socialområdet Mr. Iñigo Pombo var i spidsen for delegationen, der ellers talte direktører indenfor social- og sundhedsområdet og Baskerlandets internationale anliggender

Delegation blev præsenteret for Region Syddanmarks og Syddansk Sundhedsinnovations regionale, nationale og internationale projekter og aktiviteter indenfor velfærds- og sundhedsinnovation.

Sundhed, innovation og velfærdsteknologi samlet i Odense

Baggrunden for besøget i Odense er, at Odense er hjemsted for virksomheder, offentlige organisationer og institutioner, der arbejder med sundhed, innovation og velfærdsteknologi. Det imponerer udenlandske gæster, som gang på gang ønsker at udforske de mange initiativer i Odense. 

I Odense Kommune mødtes delegationen med repræsentanter for Ældre og Handicapforvaltningen, hvor de blev introduceret til hvordan kommunen konkret anvender velfærdsteknologi, fx på plejecentret Ærtebjerghaven.

Derefter gik turen til Odense Universitetshospital. Her blev delegationen blandt andet præsenteret for Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) - Odense Universitetshospitals og Syddansk Universitets fælles satsning på forskning med fokus på anvendelsen og udbredelsen af medicinsk teknologi. 

I Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI), Forskerparken, Odense, introducerede vicedirektør Anders Wang Maarbjerg baskerne til arbejdet i SDSI og de testfaciliteter, som gør SDSI så unik.

Endvidere præsenterede projektleder Christina Wanscher SDSIs internationale arbejde herunder samarbejdet med EU Kommissionen og det tværsektorielle forsøgsprojektet Integrated Care i Odense Kommune, hvor Odense Kommune, Region Syddanmark og praktiserende læge samarbejder om borgere med stress, angst og depression samt ældre medicinske patienter.  

Politisk drøftelse

Under besøget mødtes delegationen også med Stephanie Lose, formand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan man kan yde sammenhængende sundhed til regionens borgere, og hvordan private virksomheder kan indgå i offentlig-privat samarbejde. Samtidig blev der også drøftet områder, hvor Baskerlandet og Region Syddanmark med fordel kan øge det allerede eksisterende samarbejde indenfor sundhedsinnovation – blandt andet i relation til partnerskab om EU-ansøgninger.

Del af et to-dagens besøg

Besøget i Region Syddanmark var del af et to-dages besøg i Danmark med fokus på indretning af det danske sundhedsvæsen, sundheds-it, de nye sygehusbyggerier og de mange reformer af sundhedsvæsenet, der sker i disse år.

Besøgets første dag foregik i København. Delegationen mødtes blandt andet med sundhedsministerien og Danske Regioner. Hele besøget var arrangeret af Healthcare DENMARK, det nationale konsortium, der markedsfører dansk sundhedsinnovation internationalt.

FAKTA

Baskerlandet er en markant spiller på den europæiske bane indenfor sundhedsinnovation. Baskerlandet deltager aktivt i flere europæiske projekter herunder flere som Region Syddanmark også deltager i. Det drejer sig blandt andet om:

SmartCare - et stort anlagt projekt, der omhandler "integrated care", og hvordan man kan levere og dokumentere sammenhængende sundhed til borgere i eget hjem. En storskala MAST-evaluering (standardiseret metode til at evaluere telemedicin) er således en væsentlig del af projektet.

United4Health - der også evaluerer telemedicin med udgangspunkt i MAST-modellen.

Europæiske Innovationspartnerskab om Aktiv og Sund Aldring (EIP on AHA) - hvor Baskerlandet, ligesom Region Syddanmark, er et 3- stjernet referencested med deres strategi for, hvordan de håndterer kronisk sygdom. BAskerlanden har således reduceret hospitalsindlæggelser og akutte indlæggelser og har i højere grad fået involveret borgerne i at passe på eget helbred.

Baskerlandet er en selvstyrende region i Spanien med 2,2 mio. indbyggere.

Delegation fra Baskerlandets regering besøgte Odense

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk