De nordiske lande vil satse på innovative offentlige indkøb

Innovative offentlige indkøb er vejen frem når det handler om at skabe mere værdi for pengene og højere kvalitet for borgerne i Norden. Det konkluderer det fælles nordiske projekt Nordic Public-Private Innovation Network

På trods af at offentlige innovative indkøb i sundhedssektoren er mere komplekse og krævende end såkaldt almindelige indkøb, så ønsker alle nordiske lande at bruge innovative indkøb som et middel til at forbedre sundhedssektoren i forhold til kvalitet for borger, effektivitet og økonomi. Målet er, at Norden bliver et samlet marked for udvikling, afprøvning og køb af ny sundhedsteknologi.

Efter to års arbejde præsenterer projektet fire overordnede resultater, som understøtter en professionalisering af arbejdet med innovative offentlige indkøb.

Cases og videndeling

En Best Practice-rapport ”Best practice and key learning points” samler op på de gode erfaringer fra projektet. Med sin analyse af en række vellykkede innovative indkøbsprojekter giver den anbefalinger til et fremtidigt arbejde med radikal innovation og skalerbare løsninger. Rapport er dermed en vigtigt redskab til videndeling.

Sådan undgå du de juridiske faldgruber

Rapporten ”Legal Practices and Recommendations” gennemgår de juridiske arbejdsgange i forbindelse med offentlig-privat samarbejde. Rapporten beskriver 5 juridiske barrierer og giver en række anbefalinger til, hvordan disse barrierer kan overkommes.

  • Statsstøtte
  • Intellektuel ejendomsret
  • Transparens
  • Ligebehandling
  • Udbudsform.

Rapportens analyse er lavet på baggrund af et spørgeskema, deskresearch og interviews med indkøbere og eksperter i de nordiske lande. Den udgør en unik samling af de oftest forekommende problemstillinger i innovative indkøb og relevante løsningsforslag. Rapporten henvender sig både til offentlige indkøbere, ledere i sundhedssektoren og private leverandører, fokus er på små og mellemstore virksomheder.

En virtuel markedsplads med præ-kommercielle udbud

På den virtuelle markedsplads og platform ”Procurement of Innovation Platform” kan private firmaer og indkøbere publicere nye udbud og oplæg til offentlig private innovationsprojekter.

Det drejer om såkaldte præ-kommercielle udbud, hvor dialog og udvikling af løsninger sker i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Præ-kommercielle udbud går forud for det egentlige udbud og er med til at kvalificere det egentlige udbud.

Platform drives af WelfareTech og er udformet som et website. Den og fungerer dermed også som et site for networking, hvor nye samarbejdspartnere kan kobles sammen.

Når innovation møder indkøb: Shopovation

Ved en nordisk konference ved Syddansk Sundhedsinnovation i Odense den 5. februar 2015 samledes 110 aktører fra alle nordiske lande for at diskutere det fremtidige potentiale i samarbejdet mellem det offentlige og private marked omkring innovative indkøb.

Shopovation er nu et brand, der refererer til projektets resultater og som en måde at tænke innovative ind i kommende udbudsrunder.

Rapporter og øvrigt materiale findes på projektets hjemmeside www.nordic-net.com.

Nordic Public-Private Innovation Network

Nordic Public-Private Innovation Network er et fælles nordisk projekt med det formål at udbrede innovative indkøb i sundhedssektoren.

Projektet startede april 2013 og sluttede 28. februar 2015 med Syddansk Sundhedsinnovation som projektleder i et partnerskab med 11 parter fra Danmark, Norge, Finland og Sverige. Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark har været ansvarlig for at udarbejde de juridiske guidelines.

Projektet har været organiseret under Nordic Innovation, en organisation under Nordisk Ministerråd, som initierer og finansierer aktiviteter, der styrker innovation og samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder i Norden. Der har desuden været finansiering fra Syddansk Vækstforum.

Forud for projektet havde man i Nordisk Ministerråd undersøgt vilkårene for offentlige innovative indkøb i sundhedssektoren og konstateret, at området er mere komplekst med flere faldgruber og barrierer end ved såkaldt almindelige indkøb. Og dermed mere krævende. Det pågældende studie viste også, at alle nordiske lande ønsker at bruge innovative indkøb som et middel til at forbedre sundhedssektoren i forhold til borger, effektivitet og økonomi. Ud fra denne præmis, har projektet arbejdet målrettet i 2 år.

 

De nordiske lande vil satse på innovative offentlige indkøb

Kontaktperson
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk