CrowdsWhoCare er i luften

Region Syddanmark støtter op om den nationale platform CrowdsWhoCare, som støtter ideer der skaber et bedre sundhedsvæsen

CrowdsWhoCare gik i luften i august 2015. Her kan ansatte i sundheds- eller plejesektoren søge finansiel støtte til at identificere behov og problemstillinger fx i deres kliniske hverdag på sygehuse eller i den kommunale hjemmepleje . CrowdsWhoCare kombinerer crowdfunding- og crowdsourcing, eftersom der både kan søges støtte i form af finansielle midler og/eller kompetencer.

Støtte til at sætte ord på problemer

- CrowdWhoCare støtter fasen hvor sundhedsfaglige sætter ord på de problemer og udfordringer de møder i hverdagen. CrowdWhoCare støtter altså niveauet før det handler om at udvikle løsninger på problemstillinger, det er en vigtig pointe, forklarer Simon Lindegaard, international konsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, og fortsætter om baggrunden for, at Region Syddanmark bakker op om initiativet,

- CrowdWhoCare kan støtte sundhedsfaglige at komme skridtet fra en irritation i hverdagen til at identificere og beskrive en problemstilling. Det er en vanskelig fase, som bremser mange ideer. Hvis ideen kan bære står Region Syddanmarks innovationsstab, Syddansk Sundhedsinnovation, klar til at hjælpe med at udvikle løsninger.

Er du altså som ansat i sundheds- og plejesektoren stødt på en problemstilling eller et behov, som du synes burde løses, kan du på platformen CrowdWhoCare søge støtte til at identificere og beskrive problemstillingen.

CrowdsWhoCare er en national, ikke-kommerciel, online platform, hvor du kan søge penge eller kompetencer til de tidlige idegenereringsfaser af innovationsprojekter inden for sundheds- og plejesektoren.

Fokus på konkret behov

CrowdsWhoCare fokuserer på behovsdrevet innovation. Fokus er på at validere behov og forventede effektmål, før man begynder at udvikle værdiskabende løsninger. Ved at fastholde fokus på behovet, vil man ofte finde frem til produkter, processer, arbejdsgange og løsninger, som skaber langt større værdi.

Som hospital eller kommune kan man både selv lægge projekter op, eller man kan finde relevante projekter, som man kan støtte og blive en del af.

På CrowdsWhoCare får projektejerne sparring og støtte af erfarne kræfter med både sundhedsfaglige-, innovations- og forretningsmæssige kompetencer, så projekterne får det bedst mulige udgangspunkt for at opnå støtte.

Ikke-kommerciel og nationale platform

Bag CrowdsWhoCare står Med Tech Innovation Consortium (MTIC), som er en non-profit virksomhed, der vejleder virksomheder omkring kommercialisering af sundhedsteknologiske produkter og INNO-X Healthcare, som beskæftiger sig med behovsdrevet innovation inden for sundhedssektoren. CrowdsWhoCare er økonomisk støttet af Region Midtjylland.

Har du en ide til et innovationsprojekt, eller kunne du tænke dig at blive en del af et projekt, så gå ind på, www.crowdswhocare.dk.

CrowdsWhoCare er i luften

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Enhedschef
Simon Lindegaard
+45 2122 2224
slg@rsyd.dk