Brugertest af superoperationsstue til omfattende og komplicerede operationer

Sundhedspersonale fra tre specialer og anæstesien brugertestede operationsstue til store komplicerede operationer

Læger, sygeplejersker og radiografer testede indretning og arbejdsgange i 1:1 mock up af en såkaldt hybridstue – en superoperationsstue til omfattende og komplicerede operationer som fx ballonudvidelser og hjerte-karoperationer.

Hybridsstuer er ekstra store for at give plads til teknisk udstyr, blandt andet forskellige røntgensystemer, hjerte-lungemaskine og ekko-apparat, som bruges under operationerne og derfor skal være på stuen.

Helt banale fejl kan undgås

Overlæge Jørgen Fisker, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitet har været med på flere brugertest. Han forklarer om testforløbene:

- Test i 1:1 mock up afspejler virkeligheden på en helt anden måde end en plantegning gør. Vi får sat dimensioner på udstyret og får en visuel fornemmelse af arbejdsgange, som kan forebygge helt banale fejl.

- Fx skal det være muligt at køre patientens senge direkte ind på plads, uden at skulle dreje den. Det er blandt andet sådanne arbejdsgange vi kan afprøve.

Jørgen Fisker mener således, at den tid som sundhedspersonale bruger på brugertest er godt givet ud. Han forklarer om erfaring fra en tidligere brugertest, at operationsstuerne på plantegningerne var spejlvendte, hvilket er uhensigtsmæssigt i en klinisk hverdag, hvor arbejdsgange og procedurer helst skal være ens i alle situationer. Planerne blev ændret, så alle operationsstuer bliver ens.

- Brugertesten giver plads til dialog og fungerer også som en slags teambuilding. Vi samarbejder – det giver en fællesskabsfølelse, som kommer os til gode i hverdagen med patienterne, slutter Jørgen Fisker.

Brugertest og simuleret drift i 1:1 mock up

Rammerne for de mange forskellige stuer og rum i det kommende supersygehus Nyt OUH ligger fast, men det er stadig muligt at justere på indretningen.

Brugertest af hybridstuen er den sidste brugertest i et længere række af tests, som projektorganisationen bag byggeriet af Nyt OUH har gennemført.

I Syddansk Sundhedsinnovations store hal i Forskerparken, Odense har man bygget modeller op af patientstue, ambulatorie- og terapirum, højisolationsstue, intensivstue og en standard operationsstue. De har alle været brugertestet og erfaringerne bruges til, at rådgiverne kan projektere færdig.

Alle mock up sceancer betragtes som input og færdigbearbejdes sammen med resterende input fra brugerproces, teknik mv. Første spadestik til det store byggeri tages i foråret 2016.

Brugertest af superoperationsstue til omfattende og komplicerede operationer

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk