Brugertest af sengestue, intensivstue og ambulatoriestue

Sygehus Sønderjyllands fortsætter med at brugerteste. Denne gang testes de geometriske forhold i indretningen af en kommende sengestue, intensivstue og ambulatoriestue

1:1-mockups af sengestue, intensivstue og ambulatoriestue

Sygehus Sønderjylland har siden nytår bygget 1:1-mockups af patientstuer, badeværelser, ambulatoriestuer og intensivstuer inkl. observationsfaciliteter til personalet. Netop disse rum er valgt, fordi man erfaringsmæssigt ved, at rummenes størrelse kan være en udfordring. De forskellige mockups er bygget i sygehusets Lærings- og Forskningshus

Over to dage i marts 2015 brugertestede en række medarbejdere forskellige arbejdssituationer med henblik på at identificere en effektiv og hensigtsmæssig indretning af de forskellige stuer.

Alle medarbejdergrupper var med

I brugertesten deltog alle de medarbejdergrupper, som kommer til at arbejde med patienter i de kommende rum. Der var kliniske ledere, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, hygiejnesygeplejerske samt repræsentanter fra servicecenteret dvs. portører og rengøringspersonale og repræsentanter fra byggeafdelingen. Endvidere deltog repræsentanter fra de arkitektfirmaerne, som gennemfører fase 2 af byggeriet, og som dermed skal bruge resultaterne af brugertesten i færdiggørelsen af rummenes endelige udformning.

Fra tegninger til 1:1-mockups

Alle medarbejderne var særdeles glade for at se rummenes størrelser i 1:1-mockuppen. Selvom de havde brugt meget tid på at forholde sig til tegningerne, var det overraskende at se rummene i virkeligheden og ikke mindst afprøve virkelighedsnære arbejdssituationer.

Byggeafdelingen fik mange konstruktive tilbagemeldinger, som giver mulighed for at tage højde for de udfordringer, som brugertesten gjorde opmærksom på. Især indretningen af intensivstuerne vil blive ændret markant efter workshoppen.

 

Brugertest af sengestue, intensivstue og ambulatoriestue

Kontaktperson