Brugertest af borgerstuer, bad og køkken til rehabilitering

Kerteminde Kommune brugertester funktionaliteten af borgerstuer, bad, træningskøkken og modtagerkøkken i det kommende rehabiliteringscenter

Brugertest i 1:1 mock-ups

- Det har været spændende og udbytterigt at teste sammen med brugerne i forbindelse med projektet. At teste i 1:1 mock-up skaber stor værdi både for os men i høj grad også for brugerne, der af erfaring kan have svært ved at diskutere funktionalitet, størrelse og indretning med udgangspunktpunkt i en tegning, fortæller Karin Elbek, partner, RUM

Inden byggeriet af det kommende rehabiliteringscenter i Kerteminde går i gang inddrager kommunen en bred vifte af forskellige medarbejdere i test af funktionaliteten af rummene. Det sker for at kvalificere og identificere en hensigtsmæssig indretning af de forskellige rum.

Syddansk Sundhedsinnovation har med udgangspunkt i RUMs projektforslag bygget en 1:1 mock-up af borgerstue, bad, trænings- og modtagekøkken, som testes i første omgang.

Alle medarbejdergrupper var med

I den første brugertest den 10. juni 2015 deltog i alt 22 medarbejdere, som arbejder med rehabilitering til dagligt. Der var i forbindelse med testen forskellige fagligheder repræsenteret, fx plejepersonale, ergo-fysioterapeuter, hygiejne- og service, ledelse og projektarbejdsgruppens medlemmer.

Endvidere deltog arkitektfirmaet RUM, som i april 2015 vandt projektkonkurrencen om byggeriet af et nyt Rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune.

Hverdagsscenarier gennemspilles

Byggeriet skal understøtte almen menneskelige, fysiologiske, sociale behov og den rehabiliterende tilgang, det gælder både i forhold til en generel træning af almindelig daglig livsførelse og genoptræning af færdigheder.

Under testen gennemspiller medarbejderne forskellige hverdagsscenarier, hvor nogle medarbejdere spiller borgere og andre spiller en faglighed. På den måde afdækkes om areal og indretning spiller sammen med konkrete arbejdssituationer i det endelige byggeri.

- det er altid en meget intensiv proces når hverdagens situationer gennemspilles i forbindelse med test i mock-up, for det er vigtigt for alle, at det afspejler virkeligheden. Og det er det vi kan her, forklarer Carina Lykke Johannsen, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation

Testforløb sikrer optimalt byggeri

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) samarbejder med Kerteminde Kommune og RUM om brugerinvolvering og fastlæggelse af funktionelle krav til det 1800m2 store byggeri.

SDSI vil desuden i den kommende detaljeringsproces deltage med deres ekspertviden og kendskab til den specifikke brugergruppe.

Brugertest af borgerstuer, bad og køkken til rehabilitering

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk