Brugeroplevet kvalitet på sygehuse og kommuner var i fokus på TWIC

Sygehuse og kommuner har en vigtig opgave i at håndtere borgernes og patienternes forventninger til kvalitet

Syddansk Sundhedsinnovation var med på fagmessen TWIC i Fredericia i dagene den 9.-10. september 2015. TWIC satte fokus på brugeroplevet kvalitet på sygehuse og kommuner og sidste nyt indenfor omsorg, sundhed, velfærdsteknologi og wellfare.

Især borgernes og patienternes forventninger til kvalitet i kommuner og på sygehuse var centralt på messen. Syddansk Sundhedsinnovation bidrog med en specialdesignet stand, som inviterede beslutningstagere og sundhedspersonale i kommuner og sygehuse indenfor.

Hvad fremtidsvæggen bringer af løsninger

Det danske sundhedsvæsen er udfordret på grund af fortsatte krav til effektiviseringer, flere ældre og kronikere og ikke mindst borgernes forventninger om god service. En del af løsningen er at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger, så sygehuse og kommuner også i fremtiden kan levere god omsorg og behandling til borgere og patienter.

Lad hænder stemme

På en fremtidsvæg i Syddansk Sundhedsinnovations stand kunne deltagerne på TWIC give deres bidrag til diskussionen om fremtidens trends. Ansatte i kommuner satte blå hænder, ansatte i det regionale satte mørkegrønne hænder og repræsentanter for private virksomheder satte lysegrønne hænder ved de trends, som de mente fremtidens sundhedsvæsen bevæger sig hen imod.

På den måde fik man et indtryk af forskelle og ligheder i parternes tro på fremtiden.

De besøgende på TWIC udpegede to hovedtrends for hvor fremtidens sundhedsvæsen bevæger sig hen:

  • Patienten/borgeren som ekspert: Fremtidens sundhedstilbud bevæger sig fra at være efterspørgselsstyret til behovsstyret, hvor patienten/borgeren i høj grad påvirker udviklingen. Det kræver øget fokus på kvalitet, specielle ydelser og individuel behandling.
  • Behandlingen flytter hjem: Centraliseringen af specialiserede behandlingstilbud forudsætter et lokalt tilbud, mobile indsatser og øget anvendelse af teknologi.

Mimiker på spil i CoLab Plug & Play

Som en del af Syddansk Sundhedsinnovations stand mimede en skuespiller to forskellige scenarie i CoLab Plug & Play med fokus på borgerens forløb og samspillet mellem sektorerne - sygehuset, kommunen, praktiserende læge og eget hjem.

De besøgende mødte Pia og Poul

- Pia er 69 år og har haft en hjerneblødning. Pia har gennemgået et længerevarende forløb med 14 dage i koma. Hendes venstre side af kroppen er svækket. Hun kan stå, men træner stadig kroppens funktioner. Hun bor hjemme og modtager hjemmepleje en gang dagligt til almen pleje og besøger den kommunale genoptræning to gange ugentligt.

- Poul er 75 år, lettere dement men bor stadig i eget hjem. Poul har for nylig mistet sin kone gennem 50 år. På grund af hans tilstand gør han ind i mellem uhensigtsmæssige ting, og familien overvejer om han stadig kan bo alene i eget hjem. Poul er også hjertepatient – for to år siden fik han en blodprop og efterfølgende en ballonudvidelse. Han har efterfølgende fået konstateret kronisk åreforkalkning.

Via sin mimik visualiserede skuespilleren med krop, følelser og udtryk, hvordan de to borgere/patienter oplever det tværsektorielle set-up. Vigtigheden af samspillet mellem sektorerne, optimal kommunikation og hvordan velfærdsteknologiske løsninger understøtter samarbejdet blev tydeligt.

Region Syddanmark er i front

Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede ligeledes fire centrale projekter indenfor sundhedsinnovation.

  • CoLab Recovery & Rehab, som sætter skub i samarbejdet om nye løsninger, der kan den rehabiliterende tilgang til borgere med sindslidelser og fysiske og psykiske handicaps.
  • Uddannelsesinitiativet EDUVATION, som uddanner innovationsagenter.
  • Patient@home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt.
  • Det unikke test- og demonstrationslaboratorium CoLab Plug & Play Lab, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse og gør det muligt at teste, at en velfærdsteknologi lever op til relevante standarder, før den implementeres i drift.

 

Brugeroplevet kvalitet på sygehuse og kommuner var i fokus på TWIC

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk